Course code LAD103

LAD103 Kartografi og geodatakilder i planlegging

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Gunnar Anton Tenge, Gunnar Anton Tenge
Medvirkende: Einar Anders Hegstad, Einar Anders Hegstad
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: <p>Årlig</p><p><br/><br/><br/><br/><br/><br/></p>
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

70 studenter
 

Undervises i periode:

Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .

Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: <p>M-BYREG, M-EIE</p><p><br/><br/><br/><br/><br/><br/></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Emnet er todelt. Første del dreier seg om kart og kartografi, andre del dreier seg om nyttige geodatkilder for planleggere.

Mange studenter vil i høstsemesteret også ta LAD102, GIS - Praktisk introduksjon og EIE105, Kart- og Landmålingslære . LAD103, LAD102 og EIE105 vil tilsammen gi en god innføring i kart, GIS og nyttige geodakilder for planleggere.


Læringsutbytte:

Studentene skal kunne lage kart som kommuniserer på en god måte og ha god kjennskap til geodatakilder som er relevante for planlegging og eiendomsforvaltning.


Læringsaktiviteter:

Forelesninger og øvinger og minst to innleveringer. Til mange av øvingene vil det bli gitt veiledning.


Læringsstøtte:

Fronter og veiledning på mange øvinger.

Pensum:

Pensum vil bli tilrettelagt på Fronter.

Forutsatte forkunnskaper:

-

Obligatorisk aktivitet:

Alle øvinger er obligatoriske.

Vurderingsordning:

-

Sensor:

Ekstern sensor godkjenner opplegg med prøver og langsgående evaluering.Merknader:

-

Normert arbeidsmengde:

150tOpptakskrav:

GSK

Overlapp:

APL106: studiepoengreduksjon tilsvarende 5 studiepoeng

Undervisningstid:

3 timer pr. uke i forelesningsal.
 3 x 13 = 39t

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått