Course code LAA233

LAA233 Profesjonskurs II. Kontrakt, anskaffelser og oppfølging

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Morten Clemetsen
Medvirkende: Tore Edvard Bergaust, Kirsten Grindaker Lunde
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen,
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: B-LI og  M-LA
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet er bygget opp som en forelesningsrekke som støtter opp under studentenes arbeid med oppgavene. De viktigste standarder, forskrifter og annet regelverk gjennomgås. Semesteroppgave: Gjennom kurset skal det leveres prosjektoppgave som reflekterer de temaer som tas opp.
Læringsutbytte:

Kunnskap: Vise kunnskap om teorier, problemstillinger og prosesser innenfor følgende temaer: - om relevant norsk lovverk forvaltning- og kontrakts-rett som omhandler ordre og anbudsgrunnlag for nyanlegg, drift og vedlikeholde av grøntanlegg i forhold til norsk grøntforvaltning - Lov om offentlig anskaffelser - Arbeidsmiljøloven

Ferdighet anvendelse av metoder i praktiske øvingsoppgaver benytte riktig verktøy i forhold til ulike problemstillinger

Generell kompetanse Selvstendig innhente ny kunnskap og tilegne seg nye ferdigheter, relevant for grøntanleggsfaget forståelse for, oversikt over og selvstendig, faglig tenkning i hht. de viktigste standarder, regelverk, faser og handlinger ,

Læringsaktiviteter:
Kurset er bygget opp rundt forelesningsrekker. I tilknytning til forelesningene vil det bli gitt henvisninger til aktuelle artikler og annen litteratur som er relevant for emnet. Det skal utarbeides semesteroppgaver. Det blir henvist til relevant litteratur og eksempler, men studentene må selv utdype temaene gjennom søk i litteratur og nettsteder. Det vil bli gitt veiledning, .
Læringsstøtte:
Det gis veiledning, vesentlig i plenum / grupperog ved forventet, aktiv bruk av CF av studentene.
Pensum:
Oversikt over relevant litteratur, tidsskriftartikler oppgis ved semesterstart og dels underveis, men studentene må selv bidra til en fullstendig litteraturliste..
Forutsatte forkunnskaper:
Det tredje studieårene for masterprogrammene og det første studieåret for bachelorprogrammet må være gjennomført, eventuelt tilsvarende
Anbefalte forkunnskaper:
Generell anleggsteknisk kompetanse. Fra NMBU: LAA 116/121/, PHI100 ev. tilsvarende fra annet lærested.
Obligatorisk aktivitet:
80 % fremmøte på forelesninger, befaringer, seminarer og gjennonganger fordi det er lite lærebokstoff i dette emnet. CF skal brukes som et utvidet kollokvie. Aktiv deltagelse fra alle studentene er en forutsetning og et krav.
Vurderingsordning:
Langsgående evaluering med innlevering av øvingsoppgave underveis samt innleveringsoppgaver. Aktiv deltagelse i i kollokvie og på CF. Individuell mappe med øvingsoppgaven leveres i CF til oppsatt frist.
Sensor:
Kursinnhold og struktur vurderes av ekstern sensor, som evaluerer et utvalg av de leverte oppgavene.
Merknader:
Justeringer kan forventes
Normert arbeidsmengde:
Totalt 150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
.
Undervisningstid:
Forelesning, gruppearbeid, individuelle øvelser og litteraturstudier. 2-4 timer forelesninger/seminar per uke. 5-10 timer oppgavearbeid/selvstudium /kollokvie per uke
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått