Course code LAA211

LAA211 Hagekunstens og landskapsarkitekturens historie

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Annegreth Dietze-Schirdewahn, Karsten Jørgensen
Medvirkende: Anne Katrine Geelmuyden
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
60
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet avsluttes i vårparallellen
Første gang: Studieår 2012-2013
Fortrinnsrett: M-LA 2 og 3 trinn
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet er bygget opp med utgangspunkt i forelesninger og individuelle oppgaver. Det blir gitt en oversikt over hagekunstens og landskapsarkitekturens historier og enkelte teoretiske diskurser. Enkelte sentrale verk blir gjenstand for mer omfattende analyse. I tillegg informeres det om rehabilitering av historiske hager, Kulturminneloven og internasjonale konvensjoner som feks den Europeiske Landskapskonvensjonen og Firenze-charteret. De individuelle oppgavene omfatter tegninger og skisser av historiske hager, kombinert med korte tekster. 
Læringsutbytte:

Kunnskap: kjenne til de viktigste hagekunsthistoriske stilepokene og deres kjennetegn. Vise innsikt i relevante hagekunsthistoriske problemstillinger, samt problemstillinger knyttet til forvaltning og rehabilitering av historiske hager og landskap. Studenten skal ha innsikt i teorier og metoder som er relevante for landskapsarkitekturfagets historie og teoritradisjon, samt oversikt over samfunnsaktuelle faglige problemstillinger og utfordringer på dette området.

Ferdigheter: Finne, vurdere og henvise til fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling i hagekunst og landskapsarkitekturhistorien. Studenten skal kunne analysere og vurdere sted og oppgave som kontekstuelt grunnlag for å identifisere hagehistoriske problemstillinger og utfordringer.

Kompetanse: Drøfte og presentere faglige perspektiver på hagekunst og landskapsarkitektur skriftlig.

Læringsaktiviteter:
Læringsmåter i emnet er litteraturstudier, deltakelse i forelesninger og evt. befaringer til aktuelle hage- og landskapshistoriske anlegg. 
Læringsstøtte:
-
Pensum:

Christophe Girot: The course of landscape architecture (Thames & Hudson, 2016)

Magne Bruun: Norske hager gjennom tusen år (Andresen og Butenschøn, 2007)

John Dixon Hunt: A World of Gardens (Reaktion Books, London 2012)

Elizabeth Barlow Rogers Landscape Design: A Cultural and Architectural History (Harry N. Abrams 2001)

Evt. tilleggslitteratur.

Forutsatte forkunnskaper:
LAA115 / LAA116 eller tilsvarende kompetanse
Anbefalte forkunnskaper:
Gjennomført 1. studieår M-LA.
Obligatorisk aktivitet:
ca 10 individuelle skisseoppgaver
Vurderingsordning:
 Skriftlig eksamen 3 timer i eksamensperioden, A-F.
Sensor:
Skriftlig eksamen vil bli evaluert av ekstern sensor.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Ca 30 timer forelesning/seminar, ca 120 timer selvstudium/selvstendig arbeid med oppgaver
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bestått / Ikke bestått