LAA211 Hagekunstens og landskapsarkitekturens historie

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Nina Marie Andersen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:50

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet avsluttes i vårparallellen

Om dette emnet

Emnet er bygget opp med utgangspunkt i forelesninger, litteraturstudier, diskusjoner, skrive- og skisseoppgaver, samt befaring av anlegg. Det blir gitt en oversikt over hagekunstens og landskapsarkitekturens historier og enkelte teoretiske diskurser. I tillegg informeres det om rehabilitering av historiske hager.

Dette lærer du

Kunnskap: Studenten skal ha oversikt over de viktigste hagekunsthistoriske stilepokene og deres kjennetegn, og ha forståelse for den samfunnsmessige konteksten og de teoretiske ståstedene som preger de ulike fasene. Studenten skal vise innsikt i relevante hagekunsthistoriske problemstillinger knyttet til forvaltning og rehabilitering av historiske hager og landskap, samt relevante metoder i slikt arbeid.

Ferdigheter: Studenten skal fremstille fagstoff på en måte som belyser en problemstilling i hagekunst og landskapsarkitekturhistorien. Studenten skal kunne identifisere problemstillinger og utfordringer relatert til historiske verdier ved å analysere og vurdere et aktuelt forslag til tiltak på et gitt sted.

Kompetanse: Studenten skal ha innsikt i historiens relevans for samfunnsaktuelle faglige problemstillinger og utfordringer. Studenten skal kunne drøfte og presentere faglige perspektiver på hagekunst og landskapsarkitektur skriftlig. Studenten skal kunne redegjøre for sammenhenger i historiens utvikling.

 • Læringsmåter i emnet er litteraturstudier, deltakelse i forelesninger, skisseoppgaver, skriveoppgaver, diskusjoner, fremlegg og befaringer til relevante hage- og landskapshistoriske anlegg.
 • Litteraturlisten nedenfor angir støttelitteratur. Pensum defineres til ulike tema med utgangspunkt i denne listen. Justeringer kan forekomme.

  BØKER:

  Barlow Rogers, Elizabeth: Landscape Design: A Cultural and Architectural History. Harry N. Abrams, New York, 2001.

  Bruun, Magne: Norske hager gjennom tusen år. Andresen og Butenschøn, Oslo, 2007.

  Essen, Madeleine Von, and Det Norske Hageselskap. Hager Til lyst og nytte: Hagekunsten gjennom tusen år. Oslo: Schibsted, 1997.

  Girot, Christophe: The course of landscape architecture. Thames & Hudson, New York, 2016.

  Hunt, John Dixon: A world of gardens. Reaktion Books, London, 2012.

  Jellicoe, G. and Jellicoe, Susan (1995) The landscape of man: shaping the environment from prehistory to the present day. 3rd ed., expanded and updated. London: Thames and Hudson.

  Jørgensen, Karsten og Vilde Stabel (red.): Ny norsk landskapsarkitektur. Gyldendal akademisk, Oslo, 2010.

  Osuldsen, Jenny B. (red.): Utestemmer: Pionertid i norsk landskapsarkitektur 1900-1960. Orfeus, Oslo, 2019.

  Turner, Tom: European gardens, History, Philosophy and Design. Routledge, London, 2011.

  Sørensen, Einar: Norsk havekunst under europeisk himmel. Scandinavian Academic press, Oslo, 2013.

  ARTIKLER:

  Apall-Olsen, Linken: «Lys, luft og grønt til folket. Grønn funksjonalisme i Oslo». Fremtid for fortiden, s. 62-73.

  Bruun, Magne og Mette Eggen. «Hagekunstens historie i Norge». Byggekunst 6, 1992, s. 347-373.

  Kanon landskapsarkitektur, Arkitektur N 6/2019.

 • LAA115 eller tilsvarende kompetanse
 • Oppgave i semesteret. Bokstavkarakter A-F.
 • Ekstern sensor godkjenner vurderingsopplegget

  Oppgaven vil bli vurdert av to interne sensorer.

 • Ca.10 individuelle skisser, korte skriveoppgaver, presentasjon og befaring. Obligatoriske aktiviteter kan variere fra år til år og må gjennomføres på nytt dersom studenten ikke fullfører emnet og ønsker å ta eksamen ved en senere anledning.
 • Ca 30 timer forelesning/seminar, ca 95 timer selvstudium/selvstendig arbeid med oppgaver
 • M-LA 2 og 3 trinn. B-LI om det er ledige plasser
 • Bokstavkarakterer
 • LAA115 eller tilsvarende kompetanse