Detaljer om emnet LAA116

LAA116 Introduksjon i landskapsarkitektur II

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2017 .

Emneansvarlige: Ola Asbjørn Bettum
Medvirkende: Christian Valere Andre Montarou, Corinna Susanne Clewing, Tore Edvard Bergaust, Hennie Ann Isdahl, Jan Bernigeroth, Fabio Gigone, Ingrid Merete Ødegård, Einar Lillebye
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen,
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett:  M-LA
Emnets innhold:
Forelesninger om byhistorie, bygningshistorie og bylandskap bl.a tilknyttet forelesnings og seminarrekke felles med APL 103 , analysemetoder, konsept og prosjektpresentasjoner. Oppgaver i grupper og individuelt. Innføring i prosjektering og designprosessen. Ideutvikling av prosjekter i tegning og modell. Tematiske øvelser (kortoppgaver) i gruppe og individuelt. Øvelser knyttet til litteraturstudier og litteratursøk. Øvelser og oppgaver i form , tegning og terrengforming.
Læringsutbytte:

Kunnskap:Studentene skal vise kunnskap om landskapsarkitektoniske problemstillinger og byplanleggingsrelaterte problemstillinger Studentene skal få grunnleggende kunnskap om bylandskapets struktur og form, metoder for analyse av bylandskapet og kunnskap om prosjekteringsmetodikk.

Ferdighet:Studentene utvikler ferdigheter i bylandskapsanalyse og prosjektutvikling av byrom i ulik kontekst. Studentene skal få øvelse i elementære DAK- og bilderedigeringsferdigheter, og utvikle form og tegneferdighetene gjennom utvikling av byrom med fokus på romlig forståelse og konseptutvikling i en overordnet kontekst. Studentene får øvelse i kartforståelse og terrengforming.

Kompetanse: Studentene skal utvikle komptanse i å styre eget læringsarbeid ved å utvikle faglig baserte spørsmål herunder kunne kritisk reflektere over teorier, metoder og fagtradisjoner innenfor landskapsarkitekturen. De skal også utvikle evne til selvrefleksjon i forhold til eget arbeid

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppearbeide, individuelt arbeide, gruppevis og individuell veiledning
Læringsstøtte:
Veiledning på tegnesal og informasjon mm på Canvas
Pensum:

Anbefalt kurslitteratur:

Jane Jacobs: The Death and Life of Great American Cities (1961)

Gordon Cullen: The concise Townscape (1961): The Image of the City (1960)

Helle Juul (red): Byens rum 2 - det kendte i det fremmede (2009)

Malene Hauxner: Med himlen som loft (2003)

Jan Gehl: Byer for mennesker (2010)

Mohsen Mostafavi (red) Ecological urbanism (2011/2016)

Richard Florida: The Rise of the Creative Class (2002)

Jan Gympel: Arkitekturens historie - Fra antikken til i dag (2005)

Arne Lie Christensen: Den norske byggeskikken (1995)

Se ellers kursplan ved oppstart av emnet.

Forutsatte forkunnskaper:
LAA115
Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:
Ekskursjoner og innlevering og godkjenning av alle øvelser og oppgaver, samt gjennomganger underveis og som avslutning på semesteret.
Vurderingsordning:
Flere ulike prosjektoppgaver og tegneoppgaver med innleveringer gjennom hele semesteret. Avsluttes med en større prosjektoppgave.
Sensor:
Ekstrern sensor deltar ved evaluering av prosjektoppgave og ved utforming av eksamenoppgave og sensorveilendingen.
Merknader:
Med forbehold om små avvik fra emnebeskrivelsen. Emnet knyttes til forelesnings og seminarrekke i APL 103 samt koordineres med LAA110.
Normert arbeidsmengde:
450 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
.
Undervisningstid:
Strukturert undervisning ca 200 timer: Forelesninger, befaringer, gjennomganger. I tillegg kommer veiledning individuelt og i grupper, ca 3 timer pr student.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått