Course code KJM410

KJM410 Organisk massespektrometri (MS)

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Dag Ekeberg
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40 (KJM313 + KJM410).
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: PhD studenter
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet tar for seg forskjellige typer massespektrometre, og tolkning av massespektra. Forskjellige typer ioniseringsmetoder som benyttes er også meget sentralt.
Læringsutbytte:

Kunnskap

  • Studenten vil ha avansert kunnskap innen teoretisk anvendelse av massespektrometri
  • Studenten vil ha avansert kunnskap innen praktisk anvendelse av massespektrometri
  • Studenten skal være i stand til å benytte massespektrometri til identifikasjon av organiske og biologiske forbindelser. 

Ferdigheter

Kandidatene skal ha ferdigheter innen forskjellige teknikker for filtrering av ioner i forskjellige massespektrometere. Spektertolkning er meget sentalt i emnet. 

Generell kompetanse

Studentene skal ha generell kompetanse i teorien bak de forskjellige fragmenteringene av ulike forbindelser ved forskjellige ionisasjonsmetoder. Studentene skal kommunisere om hvordan man forbereder og presenterer teknisk og vitenskapelig informasjon, både med spesialister og til almenheten.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger.
Læringsstøtte:

Kontortid bekjentgjøres i begynnelsen av kursstart.

Canvas.

Pensum:
"Mass Spectrometry, principles and applications", by Edmond de Hoffmann and Vincent Stroobant. ISBN 978-0-470-03311-1
Forutsatte forkunnskaper:
  • Organisk kjemi tilsvarende KJM210.
  • Analytisk kjemi tilsvarende KJM240.
Anbefalte forkunnskaper:
Kromatografi tilsvarende KJM310. Organisk spektroskopi tilsvarende KJM311.
Obligatorisk aktivitet:
Semesteroppgave.
Vurderingsordning:
Avsluttende, muntlig eksamen, bestått/ikke-bestått.
Sensor:
Ekstern sensor.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 26 timerForberedelse til forelsesninger: 40 timerSelvstudium: 234 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Det gis reduksjon med 8 studiepoeng for studenter som har tatt KJM313.
Undervisningstid:
2 timer forelesnger pr. uke.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: Bestått / Ikke bestått