Course code KJM410

KJM410 Organisk massespektrometri (MS)

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Dag Ekeberg
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40 (KJM313 + KJM410).
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: PhD studenter
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet tar for seg forskjellige typer massespektrometre, og tolkning av massespektra. Forskjellige typer ioniseringsmetoder som benyttes er også meget sentralt.
Læringsutbytte:

Studentene vil få både teoretisk og praktisk kunnskap om anvendelse av massespektrometri. De skal bli i stand til å benytte massespektrometri til identifikasjon av organiske og biologiske forbindelser.

Kandidatene får kjennskap til forskjellige teknikker for filtrering av ioner i et massespektrometer, som f.eks. kvadrupoler, sektorinstrument, "time of flight" (TOF) og ionefeller.

Spektertolkning er meget sentalt i emnet. Studentene skal kunne teorien bak de forskjellige fragmenteringene av ulike forbindelser ved forskjellige ionisasjonsmetoder.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger.
Læringsstøtte:

Kontortid bekjentgjøres i begynnelsen av kursstart.

Canvas.

Pensum:
"Mass Spectrometry, principles and applications", by Edmond de Hoffmann and Vincent Stroobant. ISBN 978-0-470-03311-1
Forutsatte forkunnskaper:
  • Organisk kjemi tilsvarende KJM210.
  • Analytisk kjemi tilsvarende KJM240.
Anbefalte forkunnskaper:
Kromatografi tilsvarende KJM310. Organisk spektroskopi tilsvarende KJM311.
Obligatorisk aktivitet:
Semesteroppgave.
Vurderingsordning:
Avsluttende, muntlig eksamen, bestått/ikke-bestått.
Sensor:
Ekstern sensor.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 26 timer Forberedelse til forelsesninger: 40 timer Selvstudium: 234 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Det gis reduksjon med 8 studiepoeng for studenter som har tatt KJM313.
Undervisningstid:
2 timer forelesnger pr. uke.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: Bestått / Ikke bestått