Detaljer om emnet KJM410

KJM410 Organisk massespektrometri (MS)

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2017 .

Emneansvarlige: Dag Ekeberg
Medvirkende: Hanne Marie Devle, Roland Peter Kallenborn
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40 (KJM313 + KJM410).
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: PhD studenter
Emnets innhold:
Emnet tar for seg forskjellige typer massespektrometre, og tolkning av massespektra. Forskjellige typer ioniseringsmetoder som benyttes er også meget sentralt.
Læringsutbytte:

Studentene vil få både teoretisk og praktisk kunnskap om anvendelse av massespektrometri. De skal bli i stand til å benytte massespektrometri til identifikasjon av organiske og biologiske forbindelser.

Kandidatene får kjennskap til forskjellige teknikker for filtrering av ioner i et massespektrometer, som f.eks. kvadrupoler, sektorinstrument, "time of flight" (TOF) og ionefeller.

Spektertolkning er meget sentalt i emnet. Studentene skal kunne teorien bak de forskjellige fragmenteringene av ulike forbindelser ved forskjellige ionisasjonsmetoder.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger.
Læringsstøtte:

Kontortid bekjentgjøres i begynnelsen av kursstart.

Canvas.

Pensum:
"Mass Spectrometry, principles and applications", by Edmond de Hoffmann and Vincent Stroobant. ISBN 978-0-470-03311-1
Forutsatte forkunnskaper:
Organisk kjemi tilsvarende KJM210. Analytisk kjemi tilsvarende KJM240.
Anbefalte forkunnskaper:
Kromatografi tilsvarende KJM310. Organisk spektroskopi tilsvarende KJM311.
Obligatorisk aktivitet:
Semesteroppgave.
Vurderingsordning:
Avsluttende, muntlig eksamen, bestått/ikke-bestått.
Sensor:
Ekstern sensor.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 26 timer Forberedelse til forelsesninger: 40 timer Selvstudium: 234 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Det gis reduksjon med 8 studiepoeng for studenter som har tatt KJM313.
Undervisningstid:
2 timer forelesnger pr. uke.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: Bestått / Ikke bestått