Detaljer om emnet KJM410

KJM410 Organisk massespektrometri (MS)

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2015 .

Emneansvarlige: Dag Ekeberg
Medvirkende: Hanne Marie Devle, Roland Peter Kallenborn
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maks. 40 (til sammen på KJM313 og KJM410).
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Emnets innhold:
Emnet tar bl. a. for seg følgende typer massespektrometre: sektor-, quadrupol-, time of flight- og ion cyclotron resonans-instrumenter.
Emnet omhandler tolkning av massespektra, og hvilke typer ioniseringer som benyttes til forskjellige typer analyser.
Læringsutbytte:

Studentene vil få både teoretisk og praktisk bakgrunn for anvendelse av massespektrometri, som bl.a. GC-MS, MALDI-MS og LC-MS. De vil være i stand til å benytte massespektrometri til identifikasjon av organiske og biologiske forbindelser.

Kandidatene vil få kjennskap til de forskjellige teknikkene som separerer ionener i et massespektrometer, som feks. kvadrupol (Q), sektorinstrument (magnet og ESA), TOF, ionefelle og FT-ICR.

Spektertolkning er meget sentalt i emnet, og studentene må bruke tid på dette. Studentene skal kunne teoriene for de forskjellige fragmenteringene av ulike forbindelser ved forskjellige ionisasjonsmetoder.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger.
Læringsstøtte:

Kontortid bekjentgjøres i begynnelsen av kursstart.

Fronter.

Pensum:
"Mass Spectrometry, principles and applications", by Edmond de Hoffmann and Vincent Stroobant. ISBN 978-0-470-03311-1
Forutsatte forkunnskaper:
Generell kjemi tilsvarende KJM100.
Organisk kjemi tilsvarende KJM210.
Analytisk kjemi tilsvarende KJM240.
Anbefalte forkunnskaper:
Kromatografi tilsvarende KJM310.
Organisk spektroskopi tilsvarende KJM311.
Biokjemi tilsvarende KJB200.
Obligatorisk aktivitet:
Semesteroppgave.
Vurderingsordning:
Avsluttende muntlig eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 26 timer
Forberedelse til forelsesninger: 40 timer
Selvstudium: 234 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Det gis reduksjon med 8 studiepoeng for studenter som har tatt KJM313.
Undervisningstid:
2 timer forelesnger pr. uke.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått