Course code KJM410

KJM410 Organisk massespektrometri (MS)

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Dag Ekeberg
Medvirkende: Hanne Marie Devle, Roland Peter Kallenborn
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maks. 40 (til sammen på KJM313 og KJM410).
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet tar bl. a. for seg følgende typer massespektrometre: sektor-, quadrupol-, time of flight- og ion cyclotron resonans-instrumenter.
Emnet omhandler tolkning av massespektra, og hvilke typer ioniseringer som benyttes til forskjellige typer analyser.
Læringsutbytte:

Studentene vil få både teoretisk og praktisk bakgrunn for anvendelse av massespektrometri, som bl.a. GC-MS, MALDI-MS og LC-MS. De vil være i stand til å benytte massespektrometri til identifikasjon av organiske og biologiske forbindelser.

Kandidatene vil få kjennskap til de forskjellige teknikkene som separerer ionener i et massespektrometer, som feks. kvadrupol (Q), sektorinstrument (magnet og ESA), TOF, ionefelle og FT-ICR.

Spektertolkning er meget sentalt i emnet, og studentene må bruke tid på dette. Studentene skal kunne teoriene for de forskjellige fragmenteringene av ulike forbindelser ved forskjellige ionisasjonsmetoder.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger.
Læringsstøtte:

Kontortid bekjentgjøres i begynnelsen av kursstart.

Fronter.

Pensum:
"Mass Spectrometry, principles and applications", by Edmond de Hoffmann and Vincent Stroobant. ISBN 978-0-470-03311-1
Forutsatte forkunnskaper:
Generell kjemi tilsvarende KJM100.
Organisk kjemi tilsvarende KJM210.
Analytisk kjemi tilsvarende KJM240.
Anbefalte forkunnskaper:
Kromatografi tilsvarende KJM310.
Organisk spektroskopi tilsvarende KJM311.
Biokjemi tilsvarende KJB200.
Obligatorisk aktivitet:
Semesteroppgave.
Vurderingsordning:
Avsluttende muntlig eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 26 timer
Forberedelse til forelsesninger: 40 timer
Selvstudium: 234 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Det gis reduksjon med 8 studiepoeng for studenter som har tatt KJM313.
Undervisningstid:
2 timer forelesnger pr. uke.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått