Course code KJM311

KJM311 Organisk spektroskopi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Yngve Henning Stenstrøm
Medvirkende: Dag Ekeberg
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
100
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: M-KJEMI, M-KB
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Forståelse for kjemi er nødvendig for å forstå de grunnleggende prinsippene bak bærekraft og klima slik de er definert i FNs bærekraftmål. Spesielt gjelder dette målene 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 og 15. 

Få inngående kunnskaper om organisk spektroskopiske metoder, spesielt UV/synlig, IR, NMR (spesielt 1H og 13C), 2D NMR (spesielt COSY, HMQC, HMBC etc.) og MS. Få en god forståelse av deres anvendelse og kunne bruke metodene på en selvstendig måte til strukturoppklaring av ukjente organiske forbindelser. Det blir spesielt lagt vekt på naturstoffer.

Læringsutbytte:

KUNNSKAPER:

Studenten skal:

 • Kunne de grunnleggende begrepene innen organisk spektroskopi
 • Kjenne til de vanligste teknikkene innen organisk spektroskopi.
 • Vite hvor informasjon om de forskjellige metodene kan finnes
 • Vite hvor informasjon om tolkning av forskjellige typer spektre kan finnes

FERDIGHETER:

Studenten skal:

 • Kunne tolke de vanligste typene av organiske spektra
 • Kjenne begrensningene til de forskjellige instrumenttypene og spektrale data
 • Vite hva som er nødvendig for å dokumentere enkeltmolekyler (minimums akseptable data)

GENERELL KOMPETANSE:

Studenten skal:

 • Kunne identifisere en struktur fra spektrale data
 • Vite hvilke spektrale data som er nødvendig for å bekrefte og dokumentere en struktur
Læringsaktiviteter:

Forelesninger i første del av semesteret. Gjennomgang av oppgaver med lærer i samarbeide med studentene i andre del av semesteret.

 • Forelesninger.
 • Kollokvier/gruppearbeide.
 • Deleksamen med detaljert tilbakemelding.
 • Selvstudium.

Kurset vil starte med forelesninger og noen utvalgte eksempler på bruk av de spektroskopiske teknikkene. Etter at forelesningsserien er ferdig vil det bli oppgavegjennomgang og kollokvier hvor studentene løser oppgaver på egen hånd og får disse gjennomgått i fellesskap. Studenter bør være aktive og stille spørsmål.

Læringsstøtte:

Det vil være kontortider som bekjentgjøres i starten av semesteret. Spørsmål på e-post besvares også.

Canvas. 

Pensum:
Dudley Williams, Ian Fleming: Spectrocopic Methods in Organic Chemistry, 6. utgave (eller siste).
Forutsatte forkunnskaper:
KJM210, KJM211 eller tilsvarende emne i organisk kjemi, som inkluderer kunnskap om funksjonelle grupper og grunnleggende organisk spektroskopisk kjemi.
Obligatorisk aktivitet:
Delprøven er obligatorisk. Denne vil bli arrangert i slutten av april. Studenten må ha bestått karakter (E eller bedre) på denne for å få gå opp til avsluttende eksamen.
Vurderingsordning:

Delprøve (skriftlig): 25 % av totalkarakter.

Skriftlig, digital slutteksamen med ekstern sensor (3,5 t): 75 % av totalkarakter.

Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og retter minimum 25 utvalgte besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 22 timerKollokvier: 26 timerDelprøve: 3,5 timerSelvstudium: 198,5 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:

Første del av semesteret: 20 forelesningstimer fordelt på 4 timer pr. uke

Andre del av semesteret: 24 timer oppgaveløsning fordelt på 4 timer pr. uke.

Delprøve i slutten av april.

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C2 Alle typer kalkulatorer, alle andre skriftlige hjelpemidler
C2 Alle typer kalkulatorer, alle andre skriftlige hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer