Course code KJM311

KJM311 Organisk spektroskopi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Yngve Henning Stenstrøm
Medvirkende: Dag Ekeberg
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
100
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: M-KJEMI, M-KB
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Forelesning av lærer første del av semesteret. Gjennomgang av oppgaver med lærer i samarbeide med studentene i andre del av semesteret.
Læringsutbytte:

Få inngående kunnskaper om organisk spektroskopiske metoder, spesielt UV/synlig, IR, NMR (spesielt 1H og 13C) og MS. Få en god forståelse av deres anvendelse og kunne bruke metodene på en selvstendig måte til strukturoppklaring av ukjente organiske forbindelser. Det blir spesielt lagt vekt på naturstoffer.

KUNNSKAPER: Man skal kunne de mest grunnleggende begrepene innen organisk spektroskopi. I tillegg bør man kunne tolke enkle spektre uten bruk av hjelpemidler.

FERDIGHETER: Man skal lære å finne frem i alle type hjelpemidler slik at man på best mulig måte kan løse komplekse problemer (komplekse spektra).

Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Kollokvier/gruppearbeide. Deleksamen med detaljert tilbakemelding. Selvstudium.
Læringsstøtte:

Det vil være kontortider som bekjentgjøres i starten av semesteret. Spørsmål på e-post besvares også.

Fronter. 

Pensum:
Dudley Williams, Ian Fleming: Spectrocopic Methods in Organic Chemistry, 6. utgave (eller siste).
Forutsatte forkunnskaper:
KJM210, KJM211 eller tilsvarende emne i organisk kjemi, som inkluderer kunnskap om funksjonelle grupper og grunnleggende organisk spektroskopisk kjemi.
Obligatorisk aktivitet:
Delprøven er obligatorisk. Denne vil bli arrangert i slutten av april. Studenten må ha bestått karakter (E eller bedre) på denne for å få gå opp til avsluttende eksamen.
Vurderingsordning:
Delprøve (skriftlig): 25 % av totalkarakter. Skriftlig slutteksamen med ekstern sensor (3,5 t): 75 % av totalkarakter.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og retter 25 utvalgte besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 22 timer Kollokvier: 26 timer Delprøve: 3,5 timer Selvstudium: 248,5 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
20 forelesningstimer fordelt på 4 timer pr. uke, deretter 24 timer oppgaveløsning fordelt på 4 timer pr. uke. Delprøve i slutten av april.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Alle kalkulatorer. Alle andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått