Course code KJM211

KJM211 Organisk kjemi påbygning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Yngve Henning Stenstrøm
Medvirkende: Hanne Marie Devle, Anne Gravdahl, Salima Fjeld, Simen Gjelseth Antonsen, Lene Ruud
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
100 (sum av studenter påmeldt KJM210 og KJM211).
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: B-BIOTEK retning biokjemi, B-KJEMI, M-KB.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Forelesninger. Oppgaveløsning med lærer. Laboratoriegjennomgang av lærer (obligatorisk). Laboratoriearbeid (obligatorisk). Tilbud om hjelp til laboratorierapport og oppgaveløsning ved studentassistenter.

Merk at emnet først starter sent i oktober.

Læringsutbytte:

Få kjennskap til grunnleggende organisk spektroskopi og laboratorieteknikker med spesiell vekt på naturstoffer. Få en generell forståelse for mekanismer i organisk-kjemiske reaksjoner. Kunne sette organisk kjemi inn i en større sammenheng med spesiell vekt på reaksjoner til de forskjellige funksjonelle gruppene. Være i stand til å sette opp enkle organisk-kjemiske eksperimenter inkludert enkle synteser.

Kunnskaper: Det forventes at man kan grunnleggende nomenklatur og begreper innen organisk kjemi. Noen få navnereaksjoner må også kunnes.

Ferdigheter: Man må kunne anvende denne grunnleggende kunnskapen på nye problemer. Laboratorieøvelser er en viktig del av emnet.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Kollokvier med lærer/stud.ass. tilstede. Oppgavegjennomgang av lærer. Laboratoriearbeide med gjennomgang av øvelsene (obligatorisk). Selvstudium.
Læringsstøtte:

Det vil bli tilbud om hjelp til oppgaveløsning og labøvelsene med stud.ass. tilstede. Spørsmål utenom forelesningstiden vil bli besvart i kontortider som bekjentgjøres i begynnelsen av semesteret.

Canvas.

Pensum:
Hart, Craine, Hart: Organic Chemistry - A short course, 13. utgave (dvs. siste utgave). Yngve Stenstrøm: Labhefte. Yngve Stenstrøm: Kompendium.
Forutsatte forkunnskaper:
KJM110 eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
  • Laboratoriekurs med godkjent journal, må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
  • Laboratoriekurset og obligatorisk laboratoriegjennomgang må være fullført.
  • Tilhørende test i Canvas må være bestått i forkant av hver laboratorieøvelse.
  • NB! ALLE laboratorieøvelser er obligatoriske (5 dager).
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen (3,5 t) med ekstern sensor, teller 90 %. Labkurset vil telle 10% i sluttkarakteren. 
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og retter 25 utvalgte besvarelser.
Merknader:

KJM211 er ment som et tilbud til dem som har tatt grunnleggende organisk kjemi tilsvarende 10 sp (f. eks. KJM110), og som ønsker mer organisk kjemi. I praksis betyr dette at KJM210 = KJM110+KJM211.

Det er adgangsbegrensning til kurset. Studenter som har KJM211 obligatorisk, er garantert plass. Andre studenter blir tatt opp etter karakter fra tidligere organisk-kjemisk kurs (eks. KJM110 eller tilsvarende).

Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 20 timer Laboratorieøvelser: 30 timer Laboratoriegjennomgang: 5 timer Oppgaveløsning med lærer tilstede: 10 timer Forberedelse lab/journalskriving: 30 timer Selvstudium: 205 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
KJM211 gir 0 studiepoeng hvis tatt sammen med KJM210.
Undervisningstid:

NB! Undervisningen i KJM211 starter i månedskiftet oktober/november. Før dette kan det være nyttig å følge forelesninger og oppgavegjennomgang i KJM110.

I undervisningsperioden er det 4 timer forelesning per uke (totalt ca. 20 timer). 6 timer laboratoriearbeid per uke i 5 uker (totalt ca. 30 timer), 1 time felles lab.gjennomgang i 5 uker. 2 timer felles gjennomgang av regneøvelser per uke (totalt 10 timer) i siste halvdel. Hjelp til oppgaveløsning, 2 timer per uke. Tyngden av undervisningen vil være i andre halvdel av semsteret for lettere å tilpasse den til KJM110.

NB! Alle laboratorieøvelser er obligatoriske dvs. at man må møte på alle 5 øvelsesdager.

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A2 Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått