Course code KJB420

KJB420 Proteomikk II

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Morten Skaugen
Medvirkende: Vincentius Gerardus Henricus Eijsink, Ragnar Flengsrud, Magnus Øverlie Arntzen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: <p>Emnet gis partallsår.</p><p>NMBU arbeider for en avtale om at emnet kan alternere med tilsvarende proteomikkemne ved Universitetet i Oslo. </p>
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
12 (KJB320 + KJB420)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning i augustblokka + undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: Kurset er reservert for PhD-studenter.
Emnets innhold:
Prøvepreparering for MS- og LC-MS-analyser, identifisering og kvantifisering av proteiner. Det presiseres at emnet krever evne og vilje til å arbeide selvstendig og nøyaktig med avansert biokjemisk metodikk. Studentene skal presentere en vitenskaplig artikkel på et seminar. Om nødvendig må denne presentasjonen gis på engelsk.
Læringsutbytte:
Teoretisk og praktisk trening i metoder for studier av proteomet, slik at man kan benytte metodene selvstendig i et forskningsprosjekt. Massespektrometri, væskekromatografi, elektroforese, bioinformatisk analyse av store datasett.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger.  Laboratorieøvelser med labjournal.  Skriving av en oppgave.  Muntlig presentasjon av artikkel eller emne. 
Læringsstøtte:

Kontakt med lærere under forelesningene og labøvelsene.

E-post: morten.skaugen@nmbu.no 

Fronter.

Pensum:
Kompendium, forelesningsnotater, laboratorienotater.
Forutsatte forkunnskaper:
Biokjemi tilsvarende KJB210 eller KJB201.
Anbefalte forkunnskaper:
Erfaring i laboratoriearbeid utover KJB210-nivå.  Proteinkjemi, KJB310.  Det presiseres at kurset krever evne og vilje til å arbeide selvstendig og nøyaktig med avansert, biokjemisk metodikk. 
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på øvinger i augustblokk og høstparallell.  Godkjent journal, rapport og presentasjon av emne eller artikkel. 
Vurderingsordning:
Journal, presentasjon og spesialoppgave. 
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner kursopplegget. Intern sensur av journalene og presentasjonene.
Merknader:

Obligatorisk oppmøte på emnets ulike undervisningsaktiviteter. 

Undervises partallsår fra og med studieåret 2016/2017.

Normert arbeidsmengde:
Forelesning:16 t.  Labarbeid: 22 t.  Presentasjon: 6 t.  Spesialoppgave: 40 t.  Selvstudium 216 t. 
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
KJB420 er en utvidet versjon av KJB320. Studenter med KJB320 fra før, får 5 sp for KJB420.
Undervisningstid:

Augustblokk: Intensivt i tre uker, med 16 timer forelesning og 22 timers labarbeid + en presentasjon (6 t).

Høstparallell: Spesialøvelser + skriving av en journal/rapport: 60 t.

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått