Course code KJB201

KJB201 Laboratoriekurs i biokjemi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Vincentius Gerardus Henricus Eijsink
Medvirkende: Heidi Østby, Tora Asledottir, Bjørge Westereng, Eirik Garpestad Kommedal, Ellen Cathrine Hasle Kokkim, Anne Cathrine Bunæs, Tove Gulbrandsen Devold, Silje Benedicte Lorentzen, Irene Comi, Eirik Garpestad Kommedal, Marianne Slang Jensen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
108 (inkludert studenter på KJB210)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: Studenter som har KJB201 obligatorisk prioriteres.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Laboratoriekurset er bygget opp som følger: Åtte øvelser på ca 6 timer, en øvelse per uke. 

Forelesninger (14 timer).

Skriving av totalt seks journaler på 8 - 15 sider. Utfylling av skjema for de øvrige øvelsene.

Studenter arbeider i grupper på to eller tre.

Læringsutbytte:

KUNNSKAP:

Studentene vil lære om elementære biokjemiske teknikker slik som elektroforese og kromatografi og få en teoretisk innføring i de prinsippene som disse teknikkene er basert på. I tillegg dekker kurset noen få områder innen anvendt biokjemi, spesielt enzymteknologi. Kurset gir også en viss fordypning i deler av KJB200, deriblant enzymkinetikk.

FERDIGHETER:

Studentene vil lære å utføre en rekke laboratorieteknikker, deriblant:

Pipettering av småvolumer

Elementær spektrofotometri

Standardkurver

Måling av proteinkonsentrasjon

Måling av enzymaktivitet, inkl. enzymkinetikk

Kromatografi (rensing) av proteiner

Gelelektroforese av proteiner

Måling av antioksidanter og vitamin C

Studier av viskositet og geler.

Bortsett fra tekniske ferdigheter lærer man å kritisk evaluere metoder og egne forskningsresultater.

Journalskriving er en viktig del av kurset og etter å ha fullført kurset skal man være i stand til å rapportere forskningsresultater på en vitenskapelig måte.

GENERELL KOMPETANSE:

Generelle laboratorieferdigheter - Hvordan jobber man på et laboratorie.

Kritisk evaluering og profesjonell rapportering av metoder og egne forskningsresultater.

Journalskriving.

Arbeidet foregår i grupper og kurset gir dermed trening i å forske i team.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Øvelser på laboratoriesaler (med intensiv veiledning). Skriving av journaler.
Læringsstøtte:

Spørretime hver uke. Intensiv veiledning ved journalskriving.

Canvas.

Pensum:

Kompendium skrevet av lærere ved fakultetet, revideres hvert år.

Forelesningsnotater.

Forutsatte forkunnskaper:
Generell kjemi tilsvarende KJM100. Biokjemi tilsvarende KJB200 (kan tas samtidig).
Anbefalte forkunnskaper:
Organisk kjemi tilsvarende KJM110.
Obligatorisk aktivitet:
  • Alle forelesninger som har med laboratorieøvelsene å gjøre (14 timer).
  • Deltakelse på laboratorieøvelsene.
  • Innlevering av laboratoriejournaler.
Vurderingsordning:

Emnet kan ha fatt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Laboratoriejournaler teller 25 %, skriftlig prøve (2 t) teller 75 %.

Begge deler må være bestått. 

Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og retter minimum 25 utvalgte besvarelser. Intern sensurering av laboratoriejournalene.
Normert arbeidsmengde:

Forelesninger: 14 t.

Laboratorieøvelser med forberedelse og journaler: 96 t.

Selvstudium: 40 t.

Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Det er ikke mulig å få studiepoeng for både KJB201 og KJB210. KJB210 inkorporerer KJB201.
Undervisningstid:

14 timer forelesning.

6 timer laboratoriearbeid i 8 uker.

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått