Course code KJB201

KJB201 Laboratoriekurs i biokjemi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Vincentius Gerardus Henricus Eijsink
Medvirkende: Ellen Cathrine Hasle Kokkim, Anne Cathrine Bunæs, Tove Gulbrandsen Devold, Silje Benedicte Lorentzen, Marianne Slang Jensen, Tina Rise Tuveng, Irene Comi
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
108 (inkludert studenter på KJB210)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: Studenter som har KJB201 som obligatorisk emne prioriteres.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Laboratoriekurset er bygget opp som følger: Åtte øvelser på ca 6 timer, en øvelse per uke. 

Forelesninger (14 timer).

Skriving av totalt seks journaler på 8 - 15 sider. Utfylling av skjema for de øvrige øvelsene.

Studenter arbeider i grupper på to eller tre.

Læringsutbytte:

Studentene vil lære elementære biokjemiske teknikker:

  • pipettering av småvolumer
  • elementær spektrofotometri
  • standardkurver
  • måling av proteinkonsentrasjon
  • måling av enzymaktivitet, inkl. enzymkinetikk
  • kromatografi av proteiner
  • gelelektroforese av proteiner
  • måling av antioksidanter og vitamin C
  • studier av viskositet og geler.

Laboratoriekurset gir en viss fordypning i deler av KJB200.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Øvelser på laboratoriesaler (med intensiv veiledning). Skriving av journaler.
Læringsstøtte:

Spørretime hver uke. Intensiv veiledning ved journalskriving.

Canvas.

Pensum:

Kompendium skrevet av lærere ved instituttet, revideres hvert år.

Forelesningsnotater.

Forutsatte forkunnskaper:
Generell kjemi tilsvarende KJM100. Biokjemi tilsvarende KJB200 (kan tas samtidig).
Anbefalte forkunnskaper:
Organisk kjemi tilsvarende KJM110.
Obligatorisk aktivitet:
Alle forelesninger som har med laboratorieøvelsene å gjøre (14 timer). Deltakelse på laboratorieøvelsene. Innlevering av laboratoriejournaler.
Vurderingsordning:

Laboratoriejournaler teller 25 %, skriftlig prøve (2 t) teller 75 %.

Begge deler må være bestått. 

Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og retter minimum 25 utvalgte besvarelser. Intern sensurering av laboratoriejournalene.
Normert arbeidsmengde:

Forelesninger: 14 t.

Laboratorieøvelser med forberedelse og journaler: 96 t.

Selvstudium: 40 t.

Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Det er ikke mulig å få studiepoeng for både KJB201 og KJB210. KJB210 inkorporerer KJB201.
Undervisningstid:

14 timer forelesning.

6 timer laboratoriearbeid i 8 uker.

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått