KJB201 Laboratoriekurs i biokjemi og matkjemi

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Emneansvarlig:Sabina Leanti La Rosa

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:108

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:

Forelesninger: 14 t.

Laboratorieøvelser med forberedelse og journaler: 88 t.

Selvstudium: 23 t.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Laboratoriekurset er bygget opp som følger: Syv øvelser på ca 6 timer, en øvelse per uke.

Forelesninger (14 timer).

Skriving av totalt fem journaler på 8 - 15 sider. Utfylling av to skjema for de øvrige øvelsene.

Studenter arbeider i grupper på to eller tre.

Kurset gir akademisk (ut)dannelse på høyt nivå og bidrar dermed til å oppnå nærmet hvilket som helst av FNs bærekraftsmål. Kurset er blant annet relatert til matproduksjon (mål 2), ren energi for alle (mål 7 & 13), bioteknologi (mål 8 & 9 & 12), bedre ressurs utnyttelse (mål 13), og forståelse av liv under og over vann (mål 14 & 15).

Dette lærer du

KUNNSKAP:

Studentene vil lære om elementære biokjemiske teknikker slik som elektroforese og kromatografi og få en teoretisk innføring i de prinsippene som disse teknikkene er basert på. I tillegg dekker kurset områder innen matkjemi og anvendt biokjemi. Kurset gir en viss fordypning i deler av KJB200, deriblant enzymkinetikk.

FERDIGHETER:

Studentene vil lære å utføre en rekke laboratorieteknikker, deriblant:

 • Pipettering av småvolumer
 • Elementær spektrofotometri
 • Standardkurver
 • Måling av proteinkonsentrasjon
 • Måling av enzymaktivitet, inkl. enzymkinetikk
 • Kromatografi (rensing) av proteiner
 • Gelelektroforese av proteiner
 • Analyse og bearbeiding av matkomponenter
 • Studier av viskositet og geler.

Bortsett fra tekniske ferdigheter lærer man å kritisk evaluere metoder og egne forskningsresultater.

Journalskriving er en viktig del av kurset og etter å ha fullført kurset skal man være i stand til å rapportere forskningsresultater på en vitenskapelig måte.

Studenten kan selv gjennomføre de forberedelser, teknikker og analyser som inngår i emnet. Studenten behersker instrumentene og utstyret som benyttes i emnet.

GENERELL KOMPETANSE:

Generelle laboratorieferdigheter - Hvordan jobber man på et laboratorie.

Kritisk evaluering og profesjonell rapportering av metoder og egne forskningsresultater.

Journalskriving.

Arbeidet foregår i grupper og kurset gir dermed trening i å forske i team.

 • Forelesninger med innslag av studentaktive læringsformer. Øvelser på laboratoriesaler (med intensiv veiledning). Skriving av journaler. Andre læringsformer, f.eks. hverandrevurdering av labjournaler, kan forekomme.
 • Spørretime hver uke. Intensiv veiledning ved journalskriving.

  Canvas.

 • Kompendium skrevet av lærere ved fakultetet, revideres hvert år.

  Forelesningsnotater.

  • Generell kjemi tilsvarende KJM100.
  • Biokjemi tilsvarende KJB200 (kan tas samtidig).
 • Samlet vurdering:

  Mappevurdering: 1 laboratoriejournal, teller 25 %.

  Skriftlig eksamen (2 t) teller 75 %.

  Begge deler må være bestått.

 • Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og retter minimum 25 utvalgte besvarelser. Intern sensurering av laboratoriejournalene.
  • Alle forelesninger som har med laboratorieøvelsene å gjøre (opp til 14 timer).
  • Deltakelse på laboratorieøvelsene.
  • Innlevering av laboratoriejournaler.

  Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldig i 5 år.

 • 14 timer forelesning.

  4-6 timer laboratoriearbeid i 9 uker.

 • Studenter som har KJB201 obligatorisk prioriteres.
 • KJB210
 • Bokstavkarakterer
 • Realfag