Course code KJB200

Emneansvarlige: Simen Gjelseth Antonsen, Tina Rise Tuveng
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
200
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Det er biokjemiens hovedmålsetning å øke vår innsikt i hvorledes alt liv i bunn og grunn er et resultat av fysikkens lover og grunnstoffenes kjemiske egenskaper. Organismer har utviklet seg til å kunne høste næring fra det miljøet de holder til i og konvertere den til molekyler de trenger for å leve, vokse og formere seg. Disse prosessene skjer inne i cellene og er nøye regulert. Temaene i kurset bygger på hverandre. Vi starter med struktur og egenskaper til viktige biomolekyler som vann, proteiner, fett, karbohydrater og DNA. Deretter bruker vi denne kunnskapen til å forstå viktige prosesser som energiomsetning i cellen og biologisk syntese.

I de ukentlige forelesningene går vi gjennom sentrale deler av pensum. Læringsmålene er beskrevet i detalj i et dokument som deles ut ved kursstart. Dette læringsmåldokumentet er ment å fungere som en veileder for studentene når de leser læreboken. Det holdes også ukentlige kollokviegrupper der studentene jobber med oppgaver. Temaene er koordinert med laboratoriekursene KJB210/KJB201.

Læringsutbytte:

Kunnskap Etter å ha fullført kurset skal studenten ha forståelse av:

 • Hvordan proteinene bygges opp fra aminosyrer og hvordan de kan se ut i rommet.
 • Hva enzymer er og hvordan de katalyserer kjemiske reaksjoner.
 • Strukturelle egenskaper til karbohydrater og fett og hvordan disse molekylene omsettes i cellen.
 • Struktur og egenskaper til DNA- og RNA-byggesteinene og hvordan disse settes sammen til nukleinsyrer.
 • Hvordan informasjon lagres i DNA og hvordan denne informasjonen brukes.
 • Hvordan cellen produserer «kjemisk energi» for å drive interne prosesser.
 • Hvordan planter høster lys og konverterer denne energien til «kjemisk energi».
 • Om oppbygningen av biologiske membraner og transport over membraner.
 • Hvordan biologiske prosesser i cellen reguleres.

Ferdigheter Etter fullført kurs skal studenten ha evne til å gjenkjenne biomolekyler, forstå energiomsetning og genetisk informasjonslagring. Studenten skal også kunne ha evne til refleksjon og kritisk tenkning innen disse temaene.

Generell kompetanse Etter å ha fullført KJB200 skal studentene ha en generell, kompetanse innen biomolekyler og en generell kunnskap om metabolisme og genetisk informasjonslagring. Dette vil gjøre studentene klare for videre kurs innen biokjemi, molekylærbiologi, naturstoffkjemi osv.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Kollokvier og selvstudium.
Læringsstøtte:
Canvas. Spørsmål kan rettes til foreleser og kollokvielærere. Epost og canvas-meldinger sendes til eneansvarlig
Pensum:

- Cox & Nelson: Lehninger principles of biochemistry (7th edition). 

- Kompendium (deles ut i første forelesning og tilgjengelig på canvas)

Forutsatte forkunnskaper:
 • Generell kjemi tilsvarende KJM100.
 • Organisk kjemi tilsvarende KJM110.
Anbefalte forkunnskaper:
 • Organisk kjemi tilsvarende KJM210.
 • Cellebiologi tilsvarende BIO100.
Obligatorisk aktivitet:
Skriftlig delprøve i mars (3,5 timer)
Vurderingsordning:

Emnet kan ha fatt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Skriftlig delprøve i mars teller 50 % av sluttkarakter.  Skriftlig slutteksamen (3,5 timer) teller 50 % av sluttkarakter.

Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og evaluerer minimum 25 utvalgte besvarelser.
Merknader:
Midtsemesterprøve uten avsluttende eksamen er kun gyldig i ett år. Det gis ikke endelig karakter på midtsemesterprøve, og den kan derfor ikke kontes uten gyldig fraværsgrunn.
Normert arbeidsmengde:
48 timer forelesning48 timer kollokvier204 timer selvstudium
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
4 timer forelesning per uke. 3 timer kollokvier per uke. 
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått