Course code KJB200

Emneansvarlige: Simen Gjelseth Antonsen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
200
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Dette emnet handler om livets kjemi. Organismer har utviklet seg til å kunne høste næring fra det miljøet de holder til i og konvertere den til molekyler de trenger for å leve, vokse og formere seg. Disse prosessene skjer inne i cellene og er nøye regulert. Temaene i kurset bygger på hverandre. Vi starter med struktur og egenskaper til viktige biomolekyler som vann, proteiner, fett, karbohydrater og DNA. Deretter bruker vi denne kunnskapen til å forstå viktige prosesser som energiomsetning i cellen og biologisk syntese.

I de ukentlige forelesningene går vi gjennom sentrale deler av pensum. Læringsmålene er beskrevet i detalj i et dokument som deles ut ved kursstart. Dette læringsmåldokumentet er ment å fungere som en veileder for studentene når de leser læreboken. Det holdes også ukentlige kollokviegrupper der studentene jobber med oppgaver. Temaene er koordinert med KJB210/KJB201.

Læringsutbytte:

Det overordnete målet for kurset er å gi studentene en forståelse av cellens indre liv og hvordan den påvirkes av miljøet den lever i. Studentene skal kunne forklare

  • hvordan proteinene bygges opp fra aminosyrer og hvordan de kan se ut i rommet.
  • hva enzymer er og hvordan de katalyserer kjemiske reaksjoner.
  • om strukturelle egenskaper til karbohydrater og fett og hvordan disse molekylene omsettes i cellen.
  • om struktur og egenskaper til DNA-og RNA-byggesteinene og hvordan disse settes sammen til nukleinsyrer.
  • hvordan informasjon lagres i DNA og hvordan denne informasjonen brukes.
  • hvordan cellen produserer «kjemisk energi» for å drive interne prosesser.
  • hvordan planter høster lys og konverterer denne energien til «kjemisk energi».
  • om oppbygningen av biologiske membraner og transport over membraner.
  • hvordan biologiske prosesser i cellen reguleres.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Kollokvier og selvstudium.
Læringsstøtte:
CANVAS. Spørsmål kan rettes til foreleser og kollokvielærere. Epost og canvas-meldinger sendes til eneansvarlig
Pensum:
Cox & Nelson: ¿Lehninger principles of biochemistry¿ (7th edition)
Forutsatte forkunnskaper:
Generell kjemi tilsvarende KJM100. Organisk kjemi tilsvarende KJM110.
Anbefalte forkunnskaper:
Organisk kjemi tilsvarende KJM210. Cellebiologi tilsvarende BIO100.
Obligatorisk aktivitet:
Skriftlig delprøve i mars (3,5 timer)
Vurderingsordning:
Skriftlig delprøve i mars teller 50 % av sluttkarakter.  Skriftlig slutteksamen (3,5 timer) teller 50 % av sluttkarakter.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og evaluerer minimum 25 utvalgte besvarelser.
Merknader:
Midtsemesterprøve uten avsluttende eksamen er kun gyldig i ett år. Det gis ikke endelig karakter på midtsemesterprøve, og den kan derfor ikke kontes uten gyldig fraværsgrunn.
Normert arbeidsmengde:
48 timer forelesning 48 timer kollokvier 204 timer selvstudium
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
4 timer forelesning per uke. 3 timer kollokvier per uke. 
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått