Course code KJB200

Emneansvarlige: Lars Skjeldal
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
200
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Innholdet i kurset kan deles i to deler; Cellens byggestener og Cellens metabolisme.

  • karbohydrater
  • fett
  • proteiner
  • enzymkinetikk
  • DNA og RNA
  • molekylærbiologi
  • hormonell kontroll av blodsukker
Læringsutbytte:

Studentene vil lære om struktur og funksjon til viktige molekyler i levende celler. Aminosyrer, proteiner, DNA, RNA, karbohydrater og fett er spesielt viktige. Hvordan informasjon overføres fra DNA til resten av cellen er sentralt. Studentene vil også lære om hvordan enzymer kontrollerer biologiske prosesser, og at biokjemiske reaksjoner er 100 % stereospesifikke.

Etter endt kurs skal studenten forstå hvordan celler skaffer seg energi, samt organismens og cellens grunnleggende metabolisme. Studentene skal kunne tolke og begrunne hva som skjer i en celle under vilkår som f.eks sult, oksygenmangel, eller inntak av næringsstoffer.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Selvstudium. Kollokvier.
Læringsstøtte:

E-post lars.skjeldal@nmbu.no

Fronter.

Pensum:
Utvalgte kapitler i Mathews and van Holde: Biochemistry 4. utgave. ISBN 9780132806411
Forutsatte forkunnskaper:
Generell kjemi tilsvarende KJM100. Organisk kjemi tilsvarende KJM110.
Anbefalte forkunnskaper:
Organisk kjemi tilsvarende KJM210. Cellebiologi tilsvarende BIO100.
Obligatorisk aktivitet:
Skriftlig delprøve (multiple choice) i mars.
Vurderingsordning:

Skriftlig delprøve i mars (multiple choice), teller 20 % av sluttkarakter.

Skriftlig slutteksamen (3,5 timer) teller 80 % av sluttkarakter.

Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og evaluerer 25 utvalgte besvarelser.
Merknader:
Midtsemesterprøve uten avsluttende eksamen er kun gyldig i ett år.
Normert arbeidsmengde:
48 timer forelesning 48 timer kollokvier 204 timer selvstudium
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
4 timer forelesning per uke. 3 timer kollokvier per uke. Kollokviene er uten lærer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått