Course code KBM411

KBM411 Poster på en konferanse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Torgeir Rhodén Hvidsten
Studiepoeng: 1
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Vår- og høstparallell
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Kontinuerlig undervisning og vurdering
Første gang: Studieår 2022-2023
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Presentere en poster på vitenskapelig konferanse med mer enn 50 deltakere
Læringsutbytte:

Ph.d.-kandidaten kan å presentere eget vitenskapelig arbeid på en poster og i en postersesjon for et større konferansepublikum.

Kandidaten kan

  • Presentere egne resultater i plakatformat
  • Redigere og forkorte lange tekster uten å miste innhold
  • Bli komfortabel med programvare for utarbeidelse av poster
  • Forklare og diskutere plakaten med et variabelt publikum av forbipasserende ukjente forskere og kunne improvisere og stille hypoteser
Læringsaktiviteter:
Forberede og presentere en vitenskapelig poster basert på egen forskning på en konferanse.
Læringsstøtte:
Ph.d.-kandidatens veileder(e)
Pensum:
Individuelt pensum
Vurderingsordning:

Poster og dokumentasjon for deltakelse (eller presentasjonsliste) fra konferansen må sendes pr mail til phd-kbm@nmbu.no

bestått/ ikke bestått

Sensor:
Ekstern sensor godkjenner vurderingsopplegg
Normert arbeidsmengde:
25 timer fordelt på individuelt arbeid (20 timer) og veiledning (5 timer)
Opptakskrav:
Må være tatt opp på Ph.d.-programmet ved KBM
Eksamensdetaljer: Oppgave: Bestått/ Ikke bestått