Course code JUS322

JUS322 Spesiell forvaltningsrett, skjønn og skjønnsprosess

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Ingrid Wang Larsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30 studenter 
Undervises i periode:
Vårparalell
Første gang: Studieår 2018-2019
Fortrinnsrett: M-EIE
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Innhold

Emnet har fokus på spesiell forvaltningsrett særlig knyttet til vedtak om ekspropriasjon etter oreigningslova, plan- og bygningsloven og en rekke særlover, herunder saksbehandlingsreglene og de materielle vilkårene for vedtak om ekspropriasjon.  Viktige temaer er utredningskrav, klage, omgjøring og ugyldighet.  Emnet omfatter også hovedtrekkene i skjønnsprosessen for domstolene og vil gi en innføring i hvilke typer skjønn man har etter oreigningslova, plan- og bygningsloven og en rekke særlover.

Læringsutbytte:
Ha god oversikt over prosessregler i ekspropriasjons- og skjønnssaker. Både den saksbehandling som skjer i forvaltningen og den saksbehandlingen som skjer i domstolene vil bli gjennomgått grundig i kurset.
Læringsaktiviteter:
Emnet vil være bygget opp rundt forelesninger og øvingsoppgaver.
Pensum:

Stavang m.fl. (2015) Ekspropriasjon, kapittel 2 (legges ut som kompendium)

Nils Erik Lie (2017) Skjønnsprosess (utvalgte kapitler legges ut som kompendium)

Holth/Winge (2017) Plan- og bygningsrett - Kort fortalt (utvalgte kapitler legges ut som kompendium)

Tilleggslitteratur:

Pedersen mf. (2017) Plan og bygningsrett, Del I, kapittel 19

NOU 1993:35: Lov om skjønnsprosess

Hauge/Holth (2019) Ekspropriasjonsrett -  Kort forklart 

Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk øvingsoppgave
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, Karakterer F til A, 3,5 timers eksamen
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Emnet er kun tilgjengelig for studenter i 4.året ved Eiendom
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått