Course code JUS322

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2015 - 2016 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavnsorter i synkende rekkefølge Undervises på Studiepoeng
JUS102 Forretningsjus I NO 5
JUS103 Forretningsjus II NO 5
PPFO402 Forskerens egen utvikling NO 10
PHI401 Forskningsetikk og vitenskapsfilosofi I EN 5
PHI402 Forskningsetikk og vitenskapsfilosofi II EN 10
VET333 Forskningslinjen 30
ECN305 Forskningsmetode i samfunnsøkonomi EN 5
VET327 Forskningsoppgave NO 90
FDYRLD04 Forsøksdyrlære NO 10
DYR202 Forsøksdyrlære NO 10
DIFFPO07 Forsøksplanlegging og oppgaveskriving NO 2
VET320 Forsøksplanlegging og oppgaveskrivning NO 2
STAT210 Forsøksplanlegging og variansanalyse EN, NO 5
MINA200 Forurensning - miljø NO 10
NATF340 Forvaltning av ferskvannsfisk NO 10
EDS315 Forvaltning av genetiske ressurser: Lover, regulering og praksis EN 5
BOT340 Fotobiologi EN, NO 10
GMFO120 Fotogrammetri 1 NO 10
GMFO205 Fotogrammetri 2 NO 10
GMFO301 Fotogrammetri 3 NO 5
MVI484 Fra melk til ost EN, NO 5
TBA110 Frihåndstegning NO 5
PJH230 Frukt og bær NO 10
MVI384 Funksjonelle næringsmidler: bioaktive komponenter i mat EN 10
KJM230 Fysikalsk kjemi NO 10
FYS102A Fysikk for bioteknologer NO 5
FYS100 Fysikk og natur NO 10
HFX201 Fysiologi NO 10
LAA210 Fysiske omgivelser - bruk og opplevelser NO 10
HFX210 Fôranalyse i husdyrproduksjon NO 5
HFX306 Fôring, sjukdom og produksjonssvikt hos storfe NO 5
NOVA-402 Fôrprosessering og ernæring - alternative og konvensjonelle råvarer EN 5
HFE308 Fôrprosesseringsoptimalisering for ulike husdyrarter EN 10
HFE305 Fôrteknologi EN 10
AQX251 Generell akvakultur - dyrevelferd og helse hos oppdrettsfisk EN 10
AQN251 Generell akvakultur - ernæring EN 10
AQB200 Generell avl EN 10
HFE200 Generell ernæring EN 10
HFA200 Generell husdyravl EN 10
KJM100 Generell kjemi NO 10
BIO130 Generell mikrobiologi I NO 5
BIO230 Generell mikrobiologi II NO 10
ZOOL100 Generell zoologi NO 5
ECOL200 Generell økologi EN, NO 10
BIO120 Genetikk introduksjonskurs NO 5
GEN220 Genetisk grunnlag for biodiversitet EN 10
BIO351 Genetisk modifiserte planter - case studier EN, NO 5
GMLM213 Geodesi NO 10
GMGD300 Geodesi hovedkurs EN, NO 15
GMGI210 Geografisk analyse og modellering NO 10