Course code JUS310

JUS310 Rettigheter i fast eiendom

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Einar Bergsholm
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen
Første gang: Studieår 2016-2017
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
...
Læringsutbytte:
Kurset skal gi studentene en grundig innføring i fast eiendoms rettsforhold. Viktige temaer er følgende: matrikkel og tinglysningsordning, erverv av eiendomsrett - herunder hevd, eiendomsgrenser, servitutter, tomtefeste, naborett, gjerdelov og beiterett, sameie, eierådighet og samfunnskontroll. det legges betydelig vekt på oppgaveløsning.
Læringsaktiviteter:
Ca 40 timer undervisning.
Læringsstøtte:

Læringsplatform Canvas

Timeplan TimeEdit

Pensum:
  • Einar Bergsholm, Rettigheter i fast eiendom - en innføring i tingsrett, 2. utgave 2019
  • Falkanger & Falkanger Tingsrett, 8. utgave
  • Karen Eg Taraldrud, Oversikt over rettigheter i fast eiendom, 2016

Detatljert pensumlista legges ut på Canvas.

Forutsatte forkunnskaper:
JUS100, JUS102 og JUS 110.
Obligatorisk aktivitet:
Kun eksamen
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 3,5 timer.
Sensor:
Ekstern sensor deltar ved vurdering av eksamensbesvarelsene fra et tilfeldig utvalg eksaminander, eventuelt alle eksaminander. Samtaler om emnets innhold og gjennomføring er fast tema under sensurkonferanse.
Normert arbeidsmengde:
Ca. 40 timer forelesning. Totalt normert student arbeidsmengde: 300 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
JUS210: 10 stp
Undervisningstid:
Ca. 40 timer forelesning.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A2 Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpem.
LOVDATATilgang til lovdata PRO
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått