Course code JUS310

JUS310 Eierådighet og rettigheter i fast eiendom

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Einar Bergsholm
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
ca 40 timer forelesninger. Det legges betydelig vekt på praktisk oppgaveløsning.
Læringsutbytte:
Kurset skal gi studentene en grundig innføring fast eiendoms retttsforhold. Viktige temaer er følgende: matrikkel og tinglysningsordning, erverv av eiendomsrett - herunder hevd, eiendomsgrenser, servitutter, tomtefeste, naborett, gjerdelov og beiterett, sameie, eierådighet og samfunnskontroll. det legges betydelig vekt på oppgaveløsning.
Læringsaktiviteter:
Ca 40 timer undervisning.
Læringsstøtte:
.
Pensum:
pensumlitteratur og andre kilder legges ut på Fronter.
Forutsatte forkunnskaper:
JUS100, JUS102 og JUS 110.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Skriftlig prøve, 3,5 timer.
Sensor:
Ekstern sensor deltar ved vurdering av eksamensbesvarelsene fra et tilfeldig utvalg eksaminander, eventuelt alle eksaminander. Samtaler om emnets innhold og gjennomføring er fast tema under sensurkonferanse.
Merknader:
.
Normert arbeidsmengde:
Ca. 40 timer forelesning. Totalt normert student arbeidsmengde: 300 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
 -
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått