Course code JUS201

JUS201 Offentlig saksbehandling og forvaltningsrett

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Baard Steinar Taubøll
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Ingen begrensning
Undervises i periode:
Høstparallell
Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: Ingen begrensning
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Det gis forelesninger i generell forvaltningsrett med vekt på praktiske eksempler relatert til NMBUs fagområder. Det legges opp til frivillig oppgaveløsning med gjennomganger i plenum. Kollokviearbeid er ikke obligatorisk, men anbefales.
Læringsutbytte:

KUNNSKAP

Studenten

 • har forståelse av hvordan offentlig saksbehandling foregår
 • har kjennskap til hovedtrekkene i forvaltningens oppbygging og virkemidler, herunder oppgavefordeling og myndighetsforhold mellom kommune, fylke og sentralforvaltning
 • har god forståelse av sentrale saksbehandlingsregler, herunder reglene om saksforberedelse, habilitet, innsynsrett og klageadgang
 • har god forståelse av rammene for forvaltningens skjønnsutøvelse
 • har kjennskap til hvordan det offentlige kombinerer forvaltningsvedtak og avtalemekanismer for å nå sine mål

FERDIGHETER

Studenten

 • kan gjennomføre praktiske drøftelser og redegjøre for innholdet i reglene om: saksforberedelse, habilitet, innsynsrett og klageadgang
 • kan gjennomføre praktiske drøftelser i tilknytning til sentrale regler om: grensene for forvaltningens myndighetsutøvelse, hvordan det offentlige kan kombinere forvaltningsvedtak og avtalemekanismer

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan tilegne seg ny kunnskap innen ovennevnte rettsområder og kunnskap om tilgrensende rettsområder, særlig innen spesiell forvaltningsrett
 • kan formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god praksis
 • kan se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og oppgaveløsning i plenum. Kollokviearbeid anbefales.
Læringsstøtte:

Forelesningsdisposisjoner og oppgaver i Canvas

Timeplan TimeEdit

Pensum:

Sunniva Cristina Bragdø-Ellenes og Terje Abusland: Forvaltningsrett i et nøtteskall

 ISBN/EAN:9788205470705

Forutsatte forkunnskaper:
GSK
Anbefalte forkunnskaper:
Det anbefales at JUS100 tas før eller parallelt med JUS201.
Obligatorisk aktivitet:
Kun eksamen
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 3,5 timer, digitalt i WiseFlow
Sensor:
Eksamensbesvarelsene vurderes av en sensorgruppe bestående av emneansvarlig lærer og eksterne sensorer. Et tilfeldig utvalg besvarelser gjennomgås individuelt av alle sensorer, og danner grunnlag for en sensurkonferanse der man kommer fram til et homogent strenghetsnivå.
Merknader:
JUS201 er lagt opp til å kunne tas parallelt med JUS100. Ønsker man dette er det viktig å følge forelesningene i JUS100 fra begynnelsen.
Normert arbeidsmengde:
Ca. 25 timers forelesning, inkludert gjennomgang av oppgaver i plenum. Ca. 100 timer selvstudium og gruppearbeid.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Nei
Undervisningstid:
Ca. 25 timers forelesning
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A2 Ingen kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
LOVDATA Tilgang til Lovdata Pro
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer