Course code JUS201

JUS201 Offentlig saksbehandling og forvaltningsrett

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Baard Steinar Taubøll
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Ingen begrensning
Undervises i periode:
Høstparallell
Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: Ingen begrensning
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Det gis forelesninger i generell forvaltningsrett med vekt på praktiske eksempler relatert til NMBUs fagområder. Det legges opp til frivillig oppgaveløsning med gjennomganger i plenum. Kollokviearbeid er ikke obligatorisk, men anbefales.
Læringsutbytte:
Emnet skal gi forståelse av hvordan offentlig saksbehandling foregår, og sette studentene i stand til å vurdere grensene for forvaltningens myndighetsutøvelse. Studentene skal ha kjennskap til hovedtrekkene i forvaltningens oppbygging og virkemidler, herunder oppgavefordeling og myndighetsforhold mellom kommune, fylke og sentralforvaltning. Studentene skal ha god forståelse av sentrale saksbehandlingsregler, herunder reglene om saksforberedelse, habilitet, innsynsrett og klageadgang. Emnet skal også gi god forståelse av rammene for forvaltningens skjønnsutøvelse, og kjennskap til hvordan det offentlige kombinerer forvaltningsvedtak og avtalemekanismer for å nå sine mål.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og oppgaveløsning i plenum. Kollokviearbeid anbefales.
Læringsstøtte:

Forelesningsdisposisjoner og oppgaver i Canvas

Timeplan TimeEdit

Pensum:

Sunniva Cristina Bragdø-Ellenes og Terje Abusland: Forvaltningsrett i et nøtteskall

 ISBN/EAN:9788205470705

Forutsatte forkunnskaper:
GSK
Anbefalte forkunnskaper:
Det anbefales at JUS100 tas før eller parallelt med JUS201.
Obligatorisk aktivitet:
Kun eksamen
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 3,5 timer.
Sensor:
Eksamensbesvarelsene vurderes av en sensorgruppe bestående av emneansvarlig lærer og eksterne sensorer. Et tilfeldig utvalg besvarelser gjennomgås individuelt av alle sensorer, og danner grunnlag for en sensurkonferanse der man kommer fram til et homogent strenghetsnivå.
Merknader:
JUS201 er lagt opp til å kunne tas parallelt med JUS100. Ønsker man dette er det viktig å følge forelesningene i JUS100 fra begynnelsen.
Normert arbeidsmengde:
Ca. 25 timers forelesning, inkludert gjennomgang av oppgaver i plenum. Ca. 125 timer selvstudium og gruppearbeid.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Nei
Undervisningstid:
Ca. 25 timers forelesning
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A2 Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpem.
LOVDATATilgang til lovdata PRO
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått