Course code JUS110

JUS110 Innføring i eiendomsjus

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Einar Bergsholm
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Det legges opp til ca 25 timer med forelesninger. Forventet studentinnsats er 150 timer.
Læringsutbytte:
Etter fullført kurs skal studentene forstå hva det innebærer å være eier av fast eiendom, og kjenne til ulike rettigheter i fast eiendom som for eksempel panterett, servitutter og tomtefeste. Studentene skal også kjenne til hvordan eierådigheten på forskjellige måter er underlagt samfunnskontroll gjennom omfattende lovgivning. i tillegg gis en innføring i hvordan rettigheter i fast eiendom kan håndheves av norske domstoler.
Læringsaktiviteter:
-
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Pensumlitteratur og andre kilder oppgis på Fronter.
Forutsatte forkunnskaper:
JUS100
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Skriftlig prøve 3,5 timer.
Sensor:
-
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Det legges opp til ca 25 timer med forelesninger. Forventet studentinnsats er 150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
JUS210: 5 studiepoeng
Undervisningstid:
-
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått