Course code JUS110

JUS110 Innføring i eiendomsjus

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Einar Bergsholm
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2013-2014
Emnets innhold:
Kurset gir en innføring i norsk tingsrett med hovedvekt på rettigheter i fast eiendom
Læringsutbytte:
Etter fullført kurs skal studentene ha kjennskap til hvordan eiendomsrett og andre rettigheter i fast eiendom skal forstås i en juridisk sammenheng. Noen av spørsmålene som tas opp handler om hva som kan eies og hvordan eiendomsretten kan håndheves. Kurset skal også gi studentene kunnskap om registrering av fast eiendom og tinglysing av rettigheter i fast eiendom. I tillegg til gir kurset en innføring i hvordan jordskifteretten kan løse praktiske og rettslige spørsmål knyttet til fast eiendom.
Læringsaktiviteter:
Ca. 25 timer med forelesninger. Selvstudium.
Læringsstøtte:
  • Forelesninger og faglig veiledning fra faglærer
  • Læringsplatform Canvas
  • Timeplan TimeEdit
Pensum:
Pensumlitteratur: Einar Bergsholm, Rettigheter i fast eiendom, 2. utg. 2019. Fagbokforlaget
Forutsatte forkunnskaper:
Ingen forutsatte forkunnskaper
Anbefalte forkunnskaper:
JUS100
Obligatorisk aktivitet:
Ingen
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 3,5 timer. Karakterskala: A-F.
Sensor:
Normert arbeidsmengde:

Det legges opp til ca 25 timer med forelesninger.

Forventet total studentinnsats er 125 timer.

Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Ca. 25 timer
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A2 Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer