Course code JUS102

JUS102 Forretningsjus I

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Baard Steinar Taubøll
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Forelesninger: Kontraktsrett, avtaletolkning, selskapsrett, konkurs. Det legges opp til frivillig oppgaveløsning med gjennomganger i plenum. Kollokviearbeid er ikke obligatorisk, men anbefales.
Læringsutbytte:
Emnet skal gi forståelse av hvordan kontrakter brukes i praksis og en oversikt over de vanligste selskapsformene i Norge. Studentene skal bli i stand til å systematisere og løse rettsproblemer som melder seg ved de vanligste kontraktstyper. Studentene skal ha god forståelse av hvordan avtaler inngås og hvordan de tolkes i samspill med lovtekster. De skal ha forståelse for hvordan ulike selskapsformer fungerer, spesielt med hensyn til ansvarsforhold, organisasjon og representasjon utad i avtaler. Studentene skal ha god forståelse av selskapsformen AS, og kjennskap til ASA, KS, ANS og DA. Studentene skal ha god forståelse av reglene om kontraktsbrudd, herunder mangler, forsinkelse, reklamasjon, heving og erstatning. Studentene skal ha god forståelse av de sentrale reglene innen håndtering av pengekrav og materiell konkursrett.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, frivillig gruppearbeid og selvstudium.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Roald Martinussen: Kjøpsrett (Cappelen) Geir Woxholt: Selskapsrett (Gyldendal) Pål Børresen: Konkurs (Cappelen) Utdelt materiale (Gjøres tilgjengelig via kursets fagsider på nett)
Forutsatte forkunnskaper:
JUS100.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Skriftlig prøve 3,5 timer.
Sensor:
Eksamensbesvarelsene vurderes av en sensorgruppe bestående av emneansvarlig lærer og eksterne sensorer. Et tilfeldig utvalg besvarelser gjennomgås individuelt av alle sensorer, og danner grunnlag for en sensurkonferanse der man kommer fram til et homogent strenghetsnivå.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Ca. 25 timer forelesning. Ca. 125 timer selvstudium og frivillig gruppearbeid.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca 25 timer forelesninger, inkudert gjennomgang av oppgaver i plenum.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått