Detaljer om emnet JUS102

JUS102 Forretningsjus I

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Ingrid Wang Larsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: Ingen
Emnets innhold:
Forelesninger: Avtalerett, kontraktsrett med hovedfokus på kjøpsrett,  erstatningsrett og selskapsrett. Det legges opp til frivillig oppgaveløsning med gjennomganger i plenum.
Læringsutbytte:
Emnet skal gi forståelse av hvordan kontrakter brukes i praksis og en oversikt over de vanligste selskapsformene i Norge. Studentene skal bli i stand til å systematisere og løse rettsproblemer som melder seg ved de vanligste kontraktstyper. Studentene skal ha god forståelse av hvordan avtaler inngås og hvordan de tolkes i samspill med lovtekster. De skal ha forståelse for hvordan ulike selskapsformer fungerer, spesielt med hensyn til ansvarsforhold, organisasjon og representasjon. Studentene skal ha god forståelse av selskapsformen AS, og kjennskap til ASA, ANS og DA. Studentene skal ha god forståelse av reglene om kontraktsbrudd, herunder mangler, forsinkelse, reklamasjon, heving og erstatning. 
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, frivillig gruppearbeid og selvstudium.
Pensum:
Langfeldt og Bråthen: Lov og rett for næringslivet. 22. utgave eller senere.
Anbefalte forkunnskaper:
JUS100 er sterkt anbefalt forkunskap.
Obligatorisk aktivitet:
Det er ingen obligatoriske aktiviteter i dette emnet. Kollokviearbeid er ikke obligatorisk, men anbefales.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 3,5 timer.
Sensor:
Eksamensbesvarelsene vurderes av en sensorgruppe bestående av emneansvarlig lærer og eksterne sensorer. Et tilfeldig utvalg besvarelser gjennomgås individuelt av alle sensorer, og danner grunnlag for en sensurkonferanse der man kommer fram til et homogent strenghetsnivå.
Normert arbeidsmengde:
Ca. 25 timer forelesning. Ca. 125 timer selvstudium og frivillig gruppearbeid.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Ca 25 timer forelesninger, inkudert gjennomgang av oppgaver i plenum.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A2 Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått