Course code JORD231

JORD231 Gjødslingsplanlegging

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for miljøvitenskap
Frekvens: År med oddetall
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka, .
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: <p>-</p><p><br/><br/></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet omfatter forelesninger og øvelser. Gjødsling til de vanligste jordbruksvekstene (korn, fôrvekster, grønnsaker, potet) og faktorer som påvirker dette gjennomgås samt miljøvurderinger knyttet opp mot gjødsling. Gjødslingsplanlegging manuelt og på data og modeller til grunn for dette gjennomgås i teori og i praktiske øvelser.
Læringsutbytte:
Mål: * Ha oversikt over de viktigste kulturplantenes gjødslingsbehov * Kunne bedømme behov for næringstilførsel med ulike gjødsel- og kalkslag med basis i vekst, naturforhold og jordanalyser * Kunne lage gjødslingsplaner både manuelt og ved hjelp av dataprogrammer * Forstå prosessene og modellene som ligger til grunn for beregningene bak gjødslingsplanene
Læringsaktiviteter:
Emnet gis som forelesninger, øvelser i manuell gjødslingsplanlegging og gjødslingsplanlegging med bruk av dataprogrammet Skifteplan.
Læringsstøtte:
Organisert undervisning (forelesning og øvelser) planlegges i hovedsak i tidspunktet 8-12. Egne øvingerutoverdenne tid støttes ved at lærerertilgjengelig forspørsmål og veiledning i normal arbeidstid.
Pensum:
-
Forutsatte forkunnskaper:
JORD230 Jord som vekstmedium
Anbefalte forkunnskaper:
JORD212 Jordanalyse
Obligatorisk aktivitet:
Øvinger på gjødslingsplanlegging på utdelte oppgaver.
Vurderingsordning:
Semesteroppgave teller 100%
Sensor:
Ekstern sensor brukes for gjennomgang av semesteroppgave.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Anslått arbeidsmengde 140 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Det er ingen overlapping med andre emner ved UMB.
Undervisningstid:
Ca 20 t forelesninger, ca. 20 t øvinger, ca 10 t presentasjoner av øvingsarbeid.
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: Bestått / Ikke bestått