Course code JORD231

JORD231 Gjødslingsplanlegging

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Tore Krogstad
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: År med oddetall fra 2023
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
16
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka.
Første gang: Studieår 2010-2011
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet omfatter forelesninger og øvelser. Gjødsling til de vanligste jordbruksvekstene (korn, fôrvekster, grønnsaker, potet) og faktorer som påvirker dette gjennomgås samt miljøvurderinger knyttet opp mot gjødsling. Gjødslingsplanlegging manuelt og på data og modeller til grunn for dette gjennomgås i teori og i praktiske øvelser.
Læringsutbytte:

Studentene skal kunne:

Kunnskap Forklare gjødselbehovet til de viktigste kulturplantene. 

Forklare prosessene og modellene som ligger til grunn for beregningene bak gjødslingsplanene.

Analysere behov for næringstilførsel med ulike gjødsel- og kalkslag med basis i vekst, naturforhold og jordanalyser.

Ferdighet Kunne lage gjødslingsplaner både manuelt og ved hjelp av dataprogrammer.

Generell kompetanse Skal kunne argumentere for betydningen av gjødselplanlegging i forhold til plantevekst og miljø

Læringsaktiviteter:
Emnet gis som forelesninger, øvelser i manuell gjødslingsplanlegging og gjødslingsplanlegging med bruk av dataprogrammet Skifteplan og eventuelt andre nye programmer.
Læringsstøtte:
Organisert undervisning (forelesning og øvelser) planlegges i hovedsak i tidspunktet 9-15. Egne øvinger utover denne tid støttes ved at lærer er tilgjengelig for spørsmål og veiledning i normal arbeidstid.
Pensum:
-
Forutsatte forkunnskaper:
JORD230 Jord som vekstmedium.
Anbefalte forkunnskaper:
JORD212 Jordanalyse.
Obligatorisk aktivitet:
Øvinger på gjødslingsplanlegging på utdelte oppgaver og framlegg i klassen.
Vurderingsordning:

Mappervurdering:

  • Obligatoriske øvelser og framlegg i klassen teller 40%.
  • Semesteroppgave teller 60%.

Begge deler må være bestått for å bestå emnet.

Karakterregel: Bestått / Ikke bestått.

Sensor:
Ekstern sensor brukes for godkjenning av kursopplegg. Evaluering av øvelser og gruppeoppgave gjøres av faglærer.
Merknader:
Emnet vil gis ekstraordinært i januarblokka 2023.
Normert arbeidsmengde:
Anslått arbeidsmengde 125 timer
Opptakskrav:
GSK.
Overlapp:
Det er ingen overlapping med andre emner ved NMBU.
Undervisningstid:
Ca 20 t forelesninger, ca. 20 t øvinger, ca 10 t presentasjoner av øvingsarbeid.
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått