Course code JORD210

JORD210 Jord: klassifikasjon, prosessmodellering og bruk av GIS

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Jan Mulder
Medvirkende: Line Tau Strand, Trine Aulstad Sogn Tomasgaard
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Min. 5, maks. 15 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: B-MINA, M-MINA
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Se engelsk tekst
Læringsutbytte:
se engelsk tekst
Læringsaktiviteter:
se engelsk tekst
Læringsstøtte:
-under utarbeiding
Pensum:
under utarbeiding
Forutsatte forkunnskaper:
JORD200.
Obligatorisk aktivitet:
 Alle fire innleveringsoppgaver må bestås.
Vurderingsordning:
Fire innleveringsoppgaver i løpet av semesteret, alle fire innleveringsoppgavene må bestås. Den siste innleveringsoppgaven vil være en selvvalgt oppgave og vil telle 75% av karakteren.
Sensor:
Sensor blir involvert i planleggingen. Den siste innleveringsoppgave samt stikkprøver fra de tre først innleveringsoppgavene vil bli sensurert av extern sensor.
Merknader:
Mer informasjon kan fås ved henvendelse til en av de kursansvarlige.
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
se engelsk tekst
Undervisningstid:
Forelesninger og øvinger veksler og foregår i forelesningssal og datarom.  4 timer i uka
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått