Course code JORD210

JORD210 Jord: klassifikasjon, prosessmodellering og bruk av GIS

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Jan Mulder
Medvirkende: Line Tau Strand, Trine Aulstad Sogn Tomasgaard
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Min. 5, maks. 15 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: B-MINA, M-MINA
Emnets innhold:
Se engelsk tekst
Læringsutbytte:
se engelsk tekst
Læringsaktiviteter:
se engelsk tekst
Læringsstøtte:
-under utarbeiding
Pensum:
under utarbeiding
Forutsatte forkunnskaper:
JORD200.
Obligatorisk aktivitet:
 Alle fire innleveringsoppgaver må bestås.
Vurderingsordning:
Fire innleveringsoppgaver i løpet av semesteret, alle fire innleveringsoppgavene må bestås. Den siste innleveringsoppgaven vil være en selvvalgt oppgave og vil telle 75% av karakteren.
Sensor:
Sensor blir involvert i planleggingen. Den siste innleveringsoppgave samt stikkprøver fra de tre først innleveringsoppgavene vil bli sensurert av extern sensor.
Merknader:
Mer informasjon kan fås ved henvendelse til en av de kursansvarlige.
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
se engelsk tekst
Undervisningstid:
Forelesninger og øvinger veksler og foregår i forelesningssal og datarom.  4 timer i uka
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått