INN271 Bærekraftig entreprenørskap

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Amalie Henriette Finrud Jøsendal

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i januarblokken. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokken.

Om dette emnet

Emnet skal gi studentene grunnleggende kunnskap om hvilken rolle entreprenørskap og innovasjon spiller i bærekraftig utvikling av fremtidige samfunn og fremtidig næringsliv. Verden står nå overfor enorme sosiale og miljømessige utfordringer som må løses, og det synes opplagt at «business as usual» ikke er et alternativ for en bærekraftig fremtid.

Forretningsmodellinnovasjon blir nå diskutert som en måte å løse bærekraftsutfordringer på, for eksempel de utfordringene som formuleres i FNs bærekraftsmål. I emnet vil vi fokusere på hvordan forretningsmodellinnovasjon kan bidra til nye løsninger som vil gjøre en forskjell. Gjennom designtenkning som tenkemåte og tilnærming vil vi utvikle nye løsninger som gjør at vi tenker på forretningsmodellen vår på en ny måte.

Designtenkning er en brukersentrert innovasjonsmetode og omfatter et sett teknikker som legger til rette for at man kan utvikle dyp innsikt, definere problemer og komme frem til alternative løsninger på problemer. I stedet for å hoppe på den første og beste ideen oppmuntrer designtenkning til utvikling av prototyper og iterasjon for testing og læring.

Dette emnet vil fremme forretningsmodellinnovasjon for bærekraftsmålene gjennom samarbeid mellom akademia, industri, gründere og samfunn. Emnet vil ta utgangspunkt i et virkelig problem i det virkelige liv, hos en virkelig aktør.

Gjennom emnet vil studentene tilegne seg kunnskap og direkte, praktisk erfaring i hvordan innovatører og gründere skaper bærekraftige verdier gjennom gründeraktiviteter og arbeid med forretningsmodeller.

Temaer:

 • Innføring i innovasjoner, forretningsideer og forretningsmodeller
 • Bærekraftige forretningsmodeller og gründere
 • Designtenkning og brukersentrert læring
 • Kreativ idégenerering og konseptutvikling
 • Det bærekraftige forretningskonseptet

Dette lærer du

Studentene skal tilegne seg kunnskap innen utvalgte emner, med hovedfokus på brukersentrert konsept- og forretningsutvikling. Studentene skal ved hjelp av denne kunnskapen og metodene fra emnet utvikle et forretningskonsept og en bærekraftig forretningsmodell for en eksisterende interessent. Studentene skal gjennom kreativ og samarbeidsorientert læring utvikle noe som er av verdi for dem selv og andre interessenter.

 • Forstå og lære om forretningsmodeller og bærekraftige forretningsmodeller (bærekraftige verdiforslag)
 • Utvikle kunnskap og ferdigheter i lean startup
 • Kunne samle inn data og syntetisere disse til innsikter som gjør at man kan definere problemer
 • Bruke egen kunnskap i nye settinger og i arbeid med nye forretningsideer
 • Utvikle kreativitet og innovasjonsferdigheter
 • Utvikle samarbeidsferdigheter
 • Utvikle presentasjonsferdigheter
 • Emnet er basert på aktiv deltakelse fra studentenes side. Emnet består av workshops, eksperimenter, oppgaver og et selvstendig gruppearbeid som avsluttes med en sluttpresentasjon. Studentene skal arbeide i tverrfaglige grupper.
 • Canvas
 • Pensum vil annonseres i canvas.
 • Emnet avsluttes med en muntlig gruppebasert eksamen basert på det arbeidet studentene har gjort, og det de har lært i løpet av emnet (lærdommer og en to minutter lang video om teamet). Eksamen utgjør 100 % av vurderingsgrunnlaget. Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i dette emnet. Sluttvurderingen er basert på en evaluering av presentasjonen og en diskusjon med eksaminatorene.

  Muntlig eksamen Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Et ekspertpanel bestående av intern og ekstern sensor.
 • Dette emnet krever aktiv deltakelse der studentene blir delt inn i team på 3-4 deltakere.

  • Hvert team skal presentere fremdriften i sitt prosjekt tre ganger (det er satt opp syv presentasjonsrunder og teamet velger selv når de vil presentere).
  • Hver student skal gi skriftlig tilbakemelding til de andre teamene som presenterer ved minst tre presentasjonsrunder.

  Eksamen er en sluttpresentasjon

 • Emnet overlapper 5 studiepoeng med INN371 Bærekraftig entreprenørskap.
 • Emne er åpent for alle studenter ved NMBU, med unntak av studenter på masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjon og studenter på masterprogrammet økonomi og administrasjon med spesialisering entreprenørskap og forretningsutvikling.