Detaljer om emnet INN271

INN271 Bærekraftig entreprenørskap

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2019 .

Emneansvarlige: Elin Kubberød
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokken. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokken.
Første gang: Studieår 2017-2018
Emnets innhold:

Målet med emnet er å la studentene lære hva som skal til for å utvikle en forretningside, fra en utfordring i en bransje til et kommersialiserbart produkt/tjeneste. Dette gjøres gjennom team-arbeid og disiplinert entreprenørskap (Lean Startup).

Emnet passer for studenter som ønsker å:

 • jobbe med innovasjon og produktutvikling
 • starte egen bedrift

Tema for emnet er bærekraft, og casene/utfordringene kommer fra relevante selskap/studentprosjekt. 

Den første uken er det fokus på å bli kjent, få innblikk i utfordringene, ideutvikling, lære metodikk, og få valgt ide og team.

Det blir samlinger der de ulike teamene skal presentere hva de har gjort og lært om ideen siden forrige samling, samt planen videre. Det vil også bli noen kortere forelesninger, gjesteforelesninger og workshops.

Mellom samlingene skal studentene ut og teste forretningsideene sine på kunder, samt lese pensum og se forelesninger på nett.

På siste samling skal teamene presentere en oppsummering av hva de har lært gjennom hele prosessen og hvordan ideen har utviklet seg. 

Læringsutbytte:

Kurset har som mål å gi studenter grunnleggende innsikt i hvordan utvikle de forretningsmessige og strategiske aspekter ved en forretningsidé, slik at den kan skape verdi for en kunde i et relevant marked. Kursdeltakerne vil få en teoretisk og praktisk forståelse for forretningsutvikling med fokus på forretningsmodellering, Lean Startup, kundeinnsiktsmetoder og økonomisk inntjeningspotensiale i tidlig fase innovasjonsprosjekter. Kurset fokuseres rundt verktøy og teknikker for å teste ut en ide for et marked og vil samtidig gi en lett innføring i økonomi, markedsføring og strategi. Læringsutbytte:

Kunnskaper: 

 • Kunne gjengi nøkkelelementer i Lean Startup
 • Anvende metodene innenfor Lean Startup (forretningsmodell, kundeutvikling, agile development)
 • Kunnskap om de forskjellige elementene i en forretningsmodell
 • Gjøre rede for de forskjellige former for MVP, og når de bør brukes

Ferdigheter: 

 • Bevisbasert entreprenørskap: Anvende metoder for testing av de forskjellige elementene/antakelsene i forretningsmodellen gjennom dialog og interaksjon med interessenter. Analysere resultat, og basert på dette, foreslå videre strategi for utvikling.
 • Erfaring med å bygge MVP, teste denne mot kunde, og videreutvikle basert på tilbakemeldinger fra kunde
 • Konkurrentanalyse - evne til å vurdere andre aktører i markedet og hvordan egen idé differensierer seg fra dem
 • Marked - evaluere størrelse på marked

Generell kompetanse:

 • Arbeide selvstendig med stor grad av selvstyring på et konkret og praktisk forretningscase
 • Arbeide i prosjektteam, kommunisere og samarbeide og utveksle synspunkter med andre som har ulik bakgrunn fra en selv
 • Bruke egen kunnskap og kompetanse på nye og komplekse områder gjennom å utforske forretningscase og dermed kunne reflektere over og forbedre egen faglig utøvelse
 • Kommunisere og presentere eget arbeid
 • Utvikle egen strategisk tenkning, selvtillit og kreativitet på nye områder
Læringsaktiviteter:
 • Eksperimentell læring: Læringen foregår i hovedsak utenfor klasserommet gjennom samtaler med interessenter, dvs brukere, kunder, potensielle partnere og rådgivere.
 • Team-basert: Faget er team-basert, og alt arbeid utenom egenstudier vil være i team med 3-4 personer.
 • Gjennomføring av eksperimenter: Alle elementer i forretningsmodellen er antakelser som testes ut gjennom eksperimenter. Dette gjør man gjennom å snakke med, og observere kunder. Det man lærer gjennom eksperimentene, danner grunnlag for å bygge en første versjon av et produkt eller tjeneste - Minimum Viable Product (MVP).
 • Bygging av MVP: Selv tidlig fase MVP er kan gi verdifulle tilbakemeldinger fra kunder.
 • Omvendt klasserom: Forelesningene er på nett (Udacity), og sees av hver enkelt i forkant av samlingene. Oppsummering av teamets framdrift, som normalt gjøres i en innlevering, gjøres her som en presentasjon foran klassen.
 • Dypdykk i temaet: Forelesningene på nett suppleres av en kortere forelesning på hver samling.
 • Presentasjon av framdrift: På hver samling vil hvert team gi en oppsummering av hva de har gjort og lært siden forrige samling.
 • Felles læring: Tilbakemeldingene som gis etter presentasjonene er ment som læring for alle teamene.
 • Lære av hverandre: Et mål for programmet er å maksimere den felles læringen. Det er studentenes ansvar å hjelpe hverandre, og å lære av andres erfaringer.
 • Dokumentasjon av framdrift: Før hver samling skal teamet oppsummere og dokumentere hva de har lært. Informasjonen brukes som grunnlag for veiledning og vurdering.
Læringsstøtte:
Teamene gir veiledning og tilbakemelding til hverandre. Faglig tilbakemelding på hver presentasjon.
Pensum:

Startup Owners Manual: Blank & Dorf

Udacity: How to build a startup (videoforelesninger av Steve Blank)

Jørgensen og Pedersen: RESTART. 7 veier til bærekraftig business.

Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:
Tre obligatoriske presentasjoner. Obligatoriske aktiviteter er normalt gyldige til neste gang emnet tilbys.
Vurderingsordning:

Emnet er teambasert og 100% av karakteren kommer fra teamets framdrift og siste presentasjon. For å kunne gå opp til eksamen, må alle obligatoriske presentasjoner være bestått.

Det er ikke kontinuasjonseksamen i dette emnet.

Sensor:
Et ekspertpanel bestående av intern og ekstern sensor.
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
Emne er åpent for alle studenter ved NMBU, med unntak av studenter på masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjon.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått