Course code INF100

INF100 Prinsipper i informasjonsbehandling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Knut Kvaal, Ulf Geir Indahl
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning og vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
  • Innføring i enkel programmeringsbasert problemløsning  (ca 2/3 av kurset)
  • Binære tallsystemer, boolsk logikk og tegnkoder (ca 1/6 av kurset)
  • Grunnprinsipper og sikkerhet ved bruk og behandling av elektronisk  informasjon (ca 1/6 av kurset)
Læringsutbytte:
Innsikt i noen grunnleggende prinsipper for programmeringsbasert problemløsning og datamaskiners virkemåte
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppearbeidog praktisk oppgaveløsning inklusive løsning av mindre programmeringsoppgaver
Læringsstøtte:
Hjelpelærere yter hjelp under datalabene.
Pensum:
Informasjon om relevant litteratur gis før kursstart i kursrommet på Fronter.
Forutsatte forkunnskaper:
Erfaring med bruk av datamaskin i dagliglivet.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske innleveringsoppgaver. Regler for godkjenning av obligatorisk aktivitet kunngjøres ved kursstart.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3 timer.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
150 timer: 52 timer undervisning (forelesninger og datalab), 60 timer selvstendig arbeid med innleveringsoppgaver, 26 timer selvstudium, 12 timer eksamenslesing.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
  • Forelesning: 2 timer x 13 uker = 26 timer
  • Datalab: 2 timer x 13 uker = 26 timer
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått