INF100 Prinsipper i informasjonsbehandling

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Ulf Geir Indahl

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer: 52 timer undervisning (forelesninger og datalab), 45 timer selvstendig arbeid med innleveringsoppgaver, 16 timer selvstudium, 12 timer eksamenslesing.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning og vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Innføring i enkel programmeringsbasert problemløsning. I kurset vil vi bruke datamaskin og moderne software til å lære grunnleggende programmering gjennom numeriske løsninger av matematiske problemer fra grunnemneme MATH100 og MATH111.

Dette lærer du

Grunnleggende programmeringsferdigheter og forståelse for grunnleggende prinsipper for programmeringsbasert problemløsning tilknyttet de matematiske grunnemnene gitt på Realtek og Handelshøyskolen.
 • Forelesninger og øvingsgrupper med gruppearbeid og praktisk oppgaveløsning med programmering.
 • Hjelpelærere bistår på øvingsgrupper/datalab.
 • Informasjon om relevant litteratur gis ifbm kursstart i kursrommet på Canvas.
 • Erfaring med bruk av datamaskin i dagliglivet.
 • Skriftlig eksamen, 3 timer. A-F.

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: C1 Alle typer kalkulatorer, spesifiserte andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
 • Obligatoriske innleveringsoppgaver. Regler for godkjenning av obligatorisk aktivitet kunngjøres ved kursstart.
 • Kurset er planlagt omarbeidet ifbm neste års emnerevisjon, og går for siste gang i sin nåværende form.
  • Forelesning: 2 timer x 13 uker = 26 timer
  • Datalab/øvingsgrupper: 2 timer x 13 uker = 26 timer
 • GSK