Course code IND240

IND240 Usikkerhetsstyring i prosjekt

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Ingemund Jordanger
Medvirkende: Tor Kristian Stevik
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Vårparallel
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Temaer:

 • Utfordringer/mangler i deterministisk prosjektstyring
 • Usikkerhetsdimensjonen i prosjekter
 • Beslutninger under usikkerhet
 • Kvantitative usikkerhetsanalyser; kostnader, totaløkonomi, fremdrift
 • Kvalitative usikkerhetsanalyser
 • Flermålsanalyser
 • Analyseteknikker - Monte Carlo-simulering
 • Analyseverktøy - eksempler
 • Operasjonell, proaktiv styring av prosjektets usikkerhet
 • Verdi som styringsparameter

Kurset vil ha en sterk forankring i eksempler fra virkelige prosjekter.

 •  
Læringsutbytte:

Emnet skal gi studentene grunnleggende kunnskap om analyse og styring av prosjektets usikkerhetsdimensjon:

 • Investeringskostnader
 • Totaløkonomi
 • Fremdriftsplaner
 • Verdiskaping/nytteverdi

Bruk av anerkjente verktøyer og gjennomgang av faktiske prosjekteksempler gir studentene ferdigheter i å møte virkelighetens utfordringer innen prosjektledelse og prosjektstyring.

Læringsaktiviteter:
Praktiske eksempler i kombinasjon med teori vil bli vektlagt. Studentgrupper gjennomfører flere case som er knyttet til temaene i forelesningen. 
Pensum:
Pensumoversikt blir fremlagt på første forelesning
Forutsatte forkunnskaper:
IND200
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen 3 timer
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. 
Normert arbeidsmengde:
5 sp krever normalt 150 timers arbeid
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
4 timer forelesning hver time
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått