IND230 Kvalitetsstyring

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Jesper Frausig

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Forelesninger med hjemmearbeid, ca. 100 timer. Øvelser med hjemmearbeid, ca. 25 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka.

Om dette emnet

Standarder for kvalitessikring og kvalitetsarbeide, kvalitetsystemer, kvalitetsverktøy og statistiske metoder, kvalitetsinformasjon og kvalitetskostnader, kvalitetsforbedring og kvalitetsledelse i praksis.

Dette lærer du

Læringsutbytte: Når emnet er gjennomgått skal studentene kjenne til standarder for kvalitetssikring og kvalitetsarbeide og til hovedprinsippene bak kvalitetsstyring, samt kunne bruke teknikker og metoder innen kvalitetsstyring og kvalitetsforbedring.
  • Undervisningen i emnet blir gjennomført som en kombinasjon av forelesninger, faglige diskusjoner og øvelsesoppgaver med hjemmearbeid.
  • Lærer for emnet er tilgjengelig for ekstra veiledning og støtte i arbeidstiden, og kan også nås via e-post for spørsmål i tilknytning til faget.
  • Oppgis på første forelesning.
  • Avsluttende skriftlig eksamen, 3 timer.
  • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
  • En obligatorisk innsending
  • Forelesninger: Ca 30 timer. Øvelser: ca. 10 timer.
  • Bestått/ Ikke bestått
  • GSK