Course code IND210

IND210 Driftsledelse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Tor Kristian Stevik
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2012-2013
Siste gang: 2017V
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet har tre tematiske indelinger: 1) Analysere og beskrive industrielle produksjoner ved hjelp av metoden A3 2) Utarbeide planer for industriell produksjon med hovedvekt på kundetilfredshet, produksjonstakt, kontinuitet, minimalisere lager 3) Hvordan gjennomføring forbedringstiltak i en industriell produksjon
Læringsutbytte:
Studentene skal ha en grunnleggende forståelse og kunnskap om ledelse av industriell virksomhet. Når emnet er gjennomført skal studentene kunne foreta analyser, planlegging og optimalisering av industrielle produksjonsprosesser. Det vil vektlagt å gi studentene kunnskap om konkrete verktøy f.eks. Lean som anvendes innen industriell produksjon av varer og tjenester. Det er en klar målsetning av studentene skal få en praktisk innsikt i de tema som gjennomgås i emnet.
Læringsaktiviteter:
Studentene skal gjennomføre flere innleveringer gjennom semesteret, samt presentasjon et tema overfor klassen. Studentene skal foreta en konkret analyse av en bedrift ved at det foretas et eller flere bedriftsbesøk, og presentere i form av en oppgave forslag til forbedringstiltak. Oppgaver gjennomføres som gruppearbeid for å trene på kommunikasjon, samarbeid og lederskap
Læringsstøtte:
Den skriftelige oppgave følges opp med individuell veiledning hvortidspunkt og tidbruk avtales med foreleseretterbehov. Ved gjennomføring av oppgaven erlærertilgjengelig via e-post og angitte tidspunkt.
Pensum:
1) Dette er Lean, Modig og Åhlström, 2012, Rheologica Publishing 2) Learning to See, Rother, M og Shook, J, 2009. Lean Enterprise Institute 3) Creating Continous Flow, Rother, M og Harris, R., 2001. Lean Enterprise Institute, 4) Getting the Right Things Done, Dennis Pascal, 2010 Lean Eterprise Instiute.
Anbefalte forkunnskaper:
IND 200 Praktisk prosjektstyring
Obligatorisk aktivitet:
Deltagelse på utferd/bedriftsbesøk
Vurderingsordning:
Langsgående. Vurderingen består av to komponenter, en skriftlig test (arrangeres lokalt og teller 25%) samt en semesteroppgave (teller 75%), kandidaten får karakter A-F på begge komponentene.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
Et 5 sp emne krever nomalt 150 timers arbeid
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
2 forelesninger per uke 1-2 bedriftsbesøk
Eksamensdetaljer: :