Course code HFX255

HFX255 Bærekraftig melk og kjøttproduksjon på storfe

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Margrete Eknæs
Medvirkende: Harald Volden
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2019-2020
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Kurset tar for seg kjøtt- og melkeproduksjon på storfe under norske forhold med fokus på faktorer som påvirker mengde og kvalitet av mjølk og kjøtt, oppstalling og mekanisering samt økonomi, bærekraft og ressursbruk.

Kurset består av følgende delemner:

a) Omfang, struktur og økonomisk betydning av mjølk- og kjøttproduksjonen på storfe i Norge

b) Mjølkesyntesen og forhold som påvirker mjølkeytelse og kjemisk sammensetning av mjølk

c) Mjølkekvalitet og kriterier for kvalitet

d) Jurhelse og fruktbarhet

e) Vekst og utvikling av slaktedyret

f) Slakte- og kjøttkvalitet

g) Fôrgrunnlaget, fôrmiddelvurdering og næringsbehov i mjølk- og kjøttproduksjonen

h) De viktigste faktorene som virker inn på fôropptak, fôrutnyttelse og regulering og prinsipper/strategier for fôring i mjølk- og kjøttproduksjonen

i) Prinsippene for fôrplanlegging og fôroptimalisering herunder økonomi i storfeproduksjonen

j) Fôring og stell gjennom en drektighets-laktasjonssyklus

k) Mekanisering i mjølk- og kjøttproduksjonen

l) Krav til dyrevelferd

Øvingsoppgave med basis i en praktisk situasjon. Studentene skal med utgangspunkt i gitte opplysninger om driften, komme med forslag til nytt driftsopplegg. God løsning på oppgavene krever tverrfaglighet og analytisk evne.

Læringsutbytte:

Være i stand til å analysere og foreslå løsninger for relevante tverrfaglige problemstillinger relatert til fôring, oppstalling, helse, fruktbarhet, produktkvalitet og økonomi på besetningsnivå.

Kunne anvende fôrplanleggingsverktøy som 'Optifôr' for å optimalisere fôring i en gitt besetning

Læringsaktiviteter:
 Forelesninger, gruppearbeid, problembasert læring, selvstendig øvingsoppgave og ekskursjoner.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
En oversikt over aktuell litteratur vil bli presentert ved undervisningsstart.
Forutsatte forkunnskaper:
HFX130 eller HFX131og HFX132, HFX133, HFA200, HFE200, HET201
Anbefalte forkunnskaper:
HFE202, HFE203, HFX201, HFX202, HFA251
Obligatorisk aktivitet:
Innlevering av gruppeoppgaver er obligatorisk aktivitet. Denne teller 40% av endelig karakter.
Vurderingsordning:

Emnet kan ha fått ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Bedømmelse av gruppeoppgave teller 40 % og avsluttende muntlig eksamen teller 60 %. Begge deler må være bestått for å få sluttkarakter.

Sensor:
Individuell muntlig eksamen med ekstern sensor.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
250 timer
Undervisningstid:

Strukturerte aktiviteter (forelesninger, øvinger, utferder): 140 timer

Egeninnsats (oppgaveløsning, kollokvier): 110 timer

Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bokstavkarakterer