Course code HFX253

HFX253 Produksjon på gris og fjørfe

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Nils Petter Kjos
Medvirkende: Birger Svihus, Knut Egil Bøe
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Hvis færre enn 5 studenter har meldt seg på kurset, vil kurset bli gjennomført med tilpasset undervisning, og ikke som planlagt ordinært.
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/ vurdering i vårparallellen
Første gang: Studieår 2004-2005
Emnets innhold:
Gris og fjørfe vil i grove trekk bli undervist hver for seg i emnet (hva som undervises først av gris eller fjørfe vil variere fra år til år). Gris: Norsk griseproduksjon, omfang og struktur. Kort om avlsopplegg. Næringsbehov, fôring og fôringsstrategier hos purker, smågris og slaktegris. Klassifisering, slakte- og kjøttkvalitet. Produksjonssystemer, atferd, helsearbeid og økonomi. Fjørfe: Norsk fjørfeproduksjon, omfang og struktur. Næringsbehov og fôring ved egg- og kjøttproduksjon. Fôringsstrategier. Produksjonssystemer og virkning av miljøfaktorer. Sykdom og helse.
Læringsutbytte:
Studentene skal ha kunnskap om matproduksjon og produksjonssystemer hos gris og fjørfe, herunder fôring- og driftsopplegg, samt noe avl, økonomi, adferd og helseaspekter. Etter endt kurs skal studentene kunne gi råd til grise- og fjørfeprodusenter om næringsbehov, fôring og fôringsstrategier, avlsopplegg, og driftsopplegg. Studentene skal kjenne til omfang og struktur av produksjon av gris (purker, smågris og slaktegris) og fjørfe (verpehøns, slaktekylling og kalkun) i Norge, slakte- og kjøttkvalitet, utvikling av egg og eggkvalitet, forebyggende helsearbeid og virkning av omgivelser og miljøfaktorer.
Læringsaktiviteter:
Emnet vil omfatte forelesninger i sentrale temaer, gruppearbeid/øvinger, og ekskursjoner til slakteri, husdyrprodusenter eller organisasjoner innen næringen.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Fjørfeboka. Landbruksforlaget 2002. Forelesningsnotater om griseproduksjon. Relevante artikler.
Forutsatte forkunnskaper:
HFE100, HFX130F, HFA200, HFE200, HFE202.
Obligatorisk aktivitet:
Øvingsoppgaver innen ulike emner i grise- og fjørfeproduksjonen.
Vurderingsordning:
Karakteren baseres på resultatene fra skriftlig eksamen på 3 timer. Skriftlig eksamen med individuell ekstern sensur.
Sensor:
Ekstern sensor vil bli brukt aktivt i planlegging av opplegg for emnet, og i utforming av øvings- og eksamensoppgaver. Ekstern sensor vil avgi individuell sensur til den skriftlige eksamen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Emnet vil omfatte 50 timer med forelesninger, to til tre halv/ heldags utferder, samt 10 timer med øvingsoppgaver (gruppearbeid).
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått