Course code HFX253

HFX253 Produksjon på gris og fjørfe

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Nils Petter Kjos
Medvirkende: Birger Svihus, Knut Egil Bøe
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Hvis færre enn 5 studenter har meldt seg på kurset, vil kurset bli gjennomført med tilpasset undervisning, og ikke som planlagt ordinært.
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/ vurdering i vårparallellen
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: Studenter på Husdyrvitenskap.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Gris og fjørfe vil i grove trekk bli undervist hver for seg i emnet (hva som undervises først av gris eller fjørfe vil variere fra år til år). Gris: Norsk griseproduksjon, omfang og struktur. Kort om avlsopplegg. Næringsbehov, fôring og fôringsstrategier hos purker, smågris og slaktegris. Klassifisering, slakte- og kjøttkvalitet. Produksjonssystemer, atferd, helsearbeid og økonomi. Fjørfe: Norsk fjørfeproduksjon, omfang og struktur. Næringsbehov og fôring ved egg- og kjøttproduksjon. Fôringsstrategier. Produksjonssystemer og virkning av miljøfaktorer. Sykdom og helse.
Læringsutbytte:
Studentene skal ha kunnskap om matproduksjon og produksjonssystemer hos gris og fjørfe, herunder fôring- og driftsopplegg, samt noe avl, økonomi, adferd og helseaspekter. Etter endt kurs skal studentene kunne gi råd til grise- og fjørfeprodusenter om næringsbehov, fôring og fôringsstrategier, avlsopplegg, og driftsopplegg. Studentene skal kjenne til omfang og struktur av produksjon av gris (purker, smågris og slaktegris) og fjørfe (verpehøns, slaktekylling og kalkun) i Norge, slakte- og kjøttkvalitet, utvikling av egg og eggkvalitet, forebyggende helsearbeid og virkning av omgivelser og miljøfaktorer.
Læringsaktiviteter:
Emnet vil omfatte forelesninger i sentrale temaer, gruppearbeid/øvinger, og ekskursjoner til slakteri, husdyrprodusenter eller organisasjoner innen næringen.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Fjørfeboka. Landbruksforlaget 2002. Forelesningsnotater om griseproduksjon. Relevante artikler.
Forutsatte forkunnskaper:
HFE100, HFX130F, HFA200, HFE200, HFE202.
Obligatorisk aktivitet:
Øvingsoppgaver innen ulike emner i grise- og fjørfeproduksjonen.
Vurderingsordning:
Karakteren baseres på resultatene fra skriftlig eksamen på 3 timer. Skriftlig eksamen med individuell ekstern sensur.
Sensor:
Ekstern sensor vil bli brukt aktivt i planlegging av opplegg for emnet, og i utforming av øvings- og eksamensoppgaver. Ekstern sensor vil avgi individuell sensur til den skriftlige eksamen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Emnet vil omfatte 50 timer med forelesninger, to til tre halv/ heldags utferder, samt 10 timer med øvingsoppgaver (gruppearbeid).
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått