Course code HFX132

HFX132 Husdyrbiologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Judit Banfine Vas
Medvirkende: Bjørg Heringstad, Rasmus Bovbjerg Jensen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
HØST
Første gang: Studieår 2019-2020
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Kurset består av de tre overordnede emner Avl/genetikk, Ernæring og Etologi. Hvert emne undervise i 4-5 uker etter hverandre og samtidig utarbeides det i grupper en tverrfaglig oppgave med utgangspunkt i en selvvalgt og aktuell problemstilling innenfor husdyrbiologi.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Avl/genetikk (ansvarlig: Odd Vangen)

 • Forstå prinsippene bak husdyravlen og hva som gir genetisk endring
 • Kjennskap til grunnleggende avlsteori og -metoder for seleksjon
 • Kjennskap til praktisk avls- og bevaringsarbeid

Ernæring (ansvarlig: Rasmus Bovbjerg Jensen)

 • Kjennskap til de ulike fôrmidlers vestligste næringsstoffer
 • Kjennskap til likheter og forskjeller mellom fordøyelsessystemet hos ulike dyr
 • Forståelse for likheter og forskjeller i fordøyelse av fôr hos ulike dyr
 • Kjennskap til hvorfor næringsstoffer og fordøyelsessystem har betydning for energiværdien av fôr

Etologi (ansvarlig: Judit Vas)

 • Kjennskap til de viktigste begrepene og definisjonene innen etologi, både den ultimate og proksimate tilnærmingen
 • Kjennskap til de tematisk viktige grunnpilarene innenfor fagområdet som evolusjon og atferd, sosialitet, atferdsutvikling, læring og hukommelse, motivasjon og dyrs valg, signaler og kommunikasjon, samt emosjoner
 • Forståelse for samspillet mellom husdyrenes grunnleggende atferd i relasjon til produksjon og velferd

Ferdigheter

 • Studenten kan indentifisere og beskrive en tverrfaglig problemstilling innom husdyrbiologi ved bruk av de korrekte terminologier innom avl/genetikk, ernæring og etologi

Generell kompetanse

 • Studenten kan anvende kunnskap og ferdigheter i formidling og diskusjon rundt emner relatert til husdyrbiologi på et faglig og nyansert nivå.
 • Studenten kan utarbeide et prosjekt på en vitenskapelig måte 
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, oppsummeringer/diskusjoner, øvelser, demonstrasjoner og gruppearbeid
Læringsstøtte:
Emne ansvarlige kan kontaktes på e-post. Relevante informasjoner deles på canvas
Pensum:

Avl: Relevant litteratur er tilgjengelig fra canvas

Ernæring: Utvalgte deler av boka «Fôringslære» (2007) av Torger Gjefsen og PowerPoint (boka "Animal Nutrition" av McDonald m.fl. 2011 (syvende utgave) skal anvendes senere i utdannelsen og kan anvendes som supplerende lesning).

Etologi: An introduction to animal behaviour, fra Aubrey Manning og Marian Stamp Dawkins

Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
HFX131 eller HFX130A
Obligatorisk aktivitet:
Studentene skal i grupper av 4-5 utarbeide en tverrfaglig oppgave utfra en selvvalgt og aktuell problemstilling innenfor husdyrbiologi. Oppgaven skal fremlegges og evalueres av medstudenter og undervisere midtveis i emnet.    
Vurderingsordning:

3 timers skriftlig eksamen. Karakterregel  A-F.

Eksamensoppgaven dekker de tre overordnede emner Avl/genetikk, Ernæring og Etologi

Alle de tre emnene må være bestått for å bestå eksamen.

Sensor:
Ekstern sensor
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:

HFX130D, HFX130E, HFX130F

Har du tatt 1 av disse reduserers antall stp med 3. Har du tatt to av disse reduseres antall stp. med 5.

Det er samme eksamen for alle.

Undervisningstid:
-
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått