Course code HFX132

HFX132 Husdyrbiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Rasmus Bovbjerg Jensen
Medvirkende: Gunnar Klemetsdal, Inger Lise Andersen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
HØST
Første gang: Studieår 2019-2020
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Kurset består av de tre overordnede emner Avl/genetikk, Ernæring og Etologi. Hvert emne undervise i 4-5 uker etter hverandre og samtidig utarbeides det i grupper en tverrfaglig oppgave med utgangspunkt i en selvvalgt og aktuelt problemstilling innenfor husdyrbiologi.

Avl/genetikk (ansvarlig: Gunnar Klemetsdal)

Case-basert innføring i avl/genetikk: Avlsmål, seleksjon, avl for funksjonelle egenskaper, husdyrgenetiske ressurser, akvakulturavl, gener med stor effekt, genomisk seleksjon, nye egensskaper og eksport av genetisk materiale. Temaene vil belyses gjennom eksempler fra ulike dyrearter.

Ernæring (ansvarlig: Rasmus bovbjerg Jensen)

Undervisning omhandler emnene: fôrmidler, hovednæringsstoffer, fordøyelse hos enmagede dyr (gris, fjørfe og fisk), hest og drøvtyggere, og energivurdering. Undervisningen består av forelesninger, øvelser og demonstrasjoner.

Etologi (ansvarlig: Inger Lise Andersen)

Tar for seg de viktigste begreper, tilnærminger og definisjoner innen etologi, samt de tematisk viktige grunnpilarene innenfor fagområdet. Det gis forelesninger over temaene: Atferdsgenetikk, atferdsfysiologi, atferdsmekanismer og atferdutvikling, atferdsøkologi, kommunikasjon, dyrs emosjoner, sosial atferd, motivasjon og beslutningstaking, samt læring. Temaene vil belyses gjennom eksempler fra ulike dyreslag. Studentene skal deles inn i grupper og skrive sammendrag fra de viktigste kapitlene i boka, som videre benyttes som hjelp i eksamenslesingen.

Læringsutbytte:

Via case skal studentene gis en grov oversikt over muligheter og utfordringer i avls/genetikkfagene.

Kunnskap om næringsstoffenes betydning og funksjoner i dyrekroppen, og deres utnytting og tap under fordøyelsen og omsetning hos de ulike dyreslag. Forstå grunnlaget for å kunne vurdere fôrmidlenes næringsverdi og dyras behov.

Etologi 

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, oppsummeringer/diskusjoner, øvelser og demonstrasjoner.
Læringsstøtte:
-
Pensum:

Avl:

Ernæring .

Utvalgte deler av boka «Fôringslære» (2007) av Torger Gjefsen (boka "Animal Nutrition" av McDonald m.fl. 2011 (syvende utgave) skal anvendes senere i utdannelsen og kan anvendes som supplerende lesning).

Etologi:

An introduction to animal behaviour, fra Aubrey Manning og Marian Stamp Dawkins

Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
HFX131 eller HFX130A
Obligatorisk aktivitet:
Studenterne skal i grupper av 4-5 utarbeide en tverrfaglig oppgave utfra en selvvalgt og aktuell problemstilling innenfor husdyrbiologi. Oppgaven skal fremlegges og evalueres av medstudenter og undervisere midtveis i kurset.    
Vurderingsordning:

3 timers skriftlig eksamen. Karakterregel  A-F.

Eksamensoppgaven dekker de tre overordnede emner Avl/genetikk, Ernæring og Etologi

Sensor:
Ekstern sensor
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:

HFX130D, HFX130E, HFX130F

Har du tatt 1 av disse reduserers antall stp med 3. Har du tatt to av disse reduseres antall stp. med 5.

Det er samme eksamen for alle.

Undervisningstid:
-
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått