Course code HFX132

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2016 - 2017 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i stigende rekkefølge
MVI392 Fordøyelsessystemets anatomi og fysiologi EN, NO 5
LAFT210 Tegning, form, farge - et visuelt språk NO 5
LAD302 Avanserte 3D-verktøy for design og planlegging EN 5
LAD103 Kartografi og geodatakilder i planlegging NO 5
LAD102 GIS - praktisk introduksjon NO 5
LAD100 Introduksjon til digitale verktøy EN, NO 5
MVI394 Molekylær ernæring EN, NO 5
LAA345 Fordypningsmodul av LAA340 eller LAA341 EN, NO 5
LAA327 Fordypning i LAA307 - planlegging av gravplasser NO 5
MVI481 Kjøtt- råvare og teknologi EN, NO 5
MVI484 Fra melk til ost EN, NO 5
KJM352 Stråling og strålevern EN, NO 5
LAA270 Detaljplanlegging av løsninger for gang, sykkel og kollektivtransport NO 5
LAA221 Profesjonskurs I. Anbuds- og prosjektdokumenter NO 5
NATF200 Vern og forvaltning av norsk natur NO 5
LAA211 Hagekunst og landskapsarkitekturteori NO 5
LAA207 Universell utforming NO 5
NATF240 Økologi og forvaltning av ferskvannsfisk NO 5
LAA110 IMPULS NO 5
KLIMA100 Klimaendringer, forskning og samfunnskonsekvenser NO 5
NATF300 Bevaringsbiologi EN 5
KJM353 Radioøkologi EN 5
INN310 Industrielle rettigheter 5
PHI201 Biovitenskap, etikk og miljøfilosofi NO 5
PLV420 NOVA ph.d.-kurs i plantepatologi EN 5
HFH223 Avl på hest NO 5
HFX204 Reindrift NO 5
PJH251 Produksjon av utplantingsplanter av blomster og grønnsaker i veksthus EN, NO 5
HFX130F Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul F - Husdyravl og genetikk NO 5
HFX130E Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul E - Husdyrernæring NO 5
HFX130D Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul D - Etologi NO 5
HFX130C Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul C - Vitenskapelig prosess NO 5
HFX130B Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul B - Utfordringer for framtidas matproduksjon NO 5
HFX130A Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul A - Husdyrpraksis NO 5
PJH260 Semesteroppgave produksjonsfag NO 5
HFH224 Hestens etologi NO 5
HFH200 Ernæring av hest NO 5
HFX206 Produktkvalitet, kjøtt og fisk EN, NO 5
HFE311 Lederskap innen bærekraftig fôrproduksjon 5
HFE309 Forebyggende kvantitativ ernæring EN, NO 5
HFE306 Påbygning fôrteknologi EN 5
PJH360 Semesteroppgave i planteproduksjon EN, NO 5
HFE203 Grovfôr NO 5
HFE202 Kraftfôr NO 5
HFE100 Innføring i ernæring NO 5
PLV330 Samspill mellom planter og insekter EN 5
PLV340 Ugras - biologi og samspill med kulturvekster EN, NO 5
HFA303 Biologiske aspekter i husdyravlen NO 5
HFX205 Beiteøkologi og beitebruk NO 5
HFX207 Innføring i husdyrbruk og akvakultur i utviklingsland EN 5