Course code HFX132

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2016 - 2017 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavnsorter i stigende rekkefølge Undervises på Studiepoeng
BUS260 Skatte- og avgiftsrett NO 10
AQF220 Sjømat, trygghet og helseeffekter EN 7.5
AQF230 Sjømat, styring av forsyningskjede, miljø og ressurser EN 7.5
THT280 Separate avløpsanlegg - Planlegging, prosjektering og vurdering av virkning EN, NO 15
MVI340 Sensorisk analyse og forbrukeraksept EN, NO 5
MVI240 Sensorisk analyse EN, NO 5
LAA312 Seminar i landskapsarkitekturteori NO 5
VETFORS361-4 Seminar 4 1
VETFORS361-3 Seminar 3 1
VETFORS361-2 Seminar 2 1
VETFORS361-1 Seminar 1 1
PJH260 Semesteroppgave produksjonsfag NO 5
PJH360 Semesteroppgave i planteproduksjon EN, NO 5
BIO246 Semesteroppgave i plantebioteknologi/ planteforedling EN, NO 5
GMSG200 Satellittgeodesi EN, NO 5
GMSG210 Satellittbasert stedfesting NO 5
PLV330 Samspill mellom planter og insekter EN 5
ECN271 Samfunnsøkonomisk prosjektanalyse og verdsetting av miljøgoder EN, NO 10
ECN101 Samfunnsøkonomi for miljø og utvikling EN 10
AOS240 Samfunnsvitenskapelig metode NO 5
EDS389 Ruling the world by numbers: knowledge and politics in international development EN 10
AT212 Rock Mechanics and Engineering Geology EN 15
BIO350 RNA in situ RNA Hybridisering EN, NO 5
ECOL350 Restaureringsøkologi EN 5
SKOG230 Ressursøkonomi og planlegging i skogbruket NO 10
FORN350 Ressurser i kretsløp - bærekraftig forvaltning av avfallsressurser NO 5
EDS312 Research Methods EN 15
THT310 Renseteknologi for vann- og avløp: videregående kurs EN 15
THT271 Renseteknologi for vann og avløp: grunnkurs NO 10
THT272 Renseteknologi for vann og avløp- internasjonalt: grunnkurs EN 10
EDS376 Religion, politikk og Islam EN 10
REIS200 Reiseliv som fenomen og næring NO 5
HFX204 Reindrift NO 5
VL-REHAB Rehabilitering og fysioterapi for hund og katt NO 30
TEL240 Reguleringsteknikk og automasjon NO 10
STAT200 Regresjon EN 5
BUS217 Regnskapsorganisering, regelverk og etikk NO 5
VU-APL380 Regionalplanlegging og byutvikling NO 10
MATH290 Reell analyse EN, NO 10
ILP405 Rammer for PhD-studiet EN 5
KJM353 Radioøkologi EN 5
KJM350 Radiokjemi EN, NO 10
VET323 Påsitterpraksis NO 0
HFE306 Påbygning fôrteknologi EN 5
KJB420 Proteomikk II EN, NO 10
KJB320 Proteomikk I EN, NO 5
KJB310 Proteinkjemi EN, NO 10
MVI310 Proteiner, polysakkarider og fett/oljer: struktur og funksjonalitet EN, NO 10
KJB311 Protein NMR EN, NO 5
VU-EIE363 Prosjektutvikling, kalkyler og risiko, master NO 7.5