Course code HFX132

Emneansvarlige: Judit Banfine Vas
Medvirkende: Bjørg Heringstad, Rasmus Bovbjerg Jensen, Ruth Catriona Margaret Newberry
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
HØST
Første gang: Studieår 2019-2020
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset består av de tre overordnede emner Avl/genetikk, Ernæring og Etologi. Hvert emne undervises i 4-5 uker etter hverandre og samtidig utarbeides det i grupper en tverrfaglig oppgave med utgangspunkt i en selvvalgt og aktuell problemstilling innenfor husdyrbiologi.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Avl/genetikk (ansvarlig: Bjørg Heringstad)

 • Forstå prinsippene for husdyravlen og hva som gir genetisk endring
 • Kjennskap til grunnleggende avlsteori og -metoder for seleksjon
 • Kjennskap til praktisk avls- og bevaringsarbeid

Ernæring (ansvarlig: Rasmus Bovbjerg Jensen)

 • Kjennskap til de ulike fôrmidlers vestligste næringsstoffer
 • Kjennskap til likheter og forskjeller mellom fordøyelsessystemet hos ulike dyr
 • Forståelse for likheter og forskjeller i fordøyelse av fôr hos ulike dyr
 • Kjennskap til hvorfor næringsstoffer og fordøyelsessystem har betydning for energiværdien av fôr

Etologi (ansvarlig: Judit Vas)

 • Kjennskap til de viktigste begrepene og definisjonene innen etologi, både den ultimate og proksimate tilnærmingen
 • Kjennskap til de tematisk viktige grunnpilarene innenfor fagområdet som evolusjon og atferd, sosialitet, atferdsutvikling, læring og hukommelse, motivasjon og dyrs valg, signaler og kommunikasjon, samt emosjoner
 • Forståelse for samspillet mellom husdyrenes grunnleggende atferd i relasjon til produksjon og velferd

Ferdigheter

 • Studenten kan indentifisere og beskrive en tverrfaglig problemstilling innom husdyrbiologi ved bruk av de korrekte terminologier innom avl/genetikk, ernæring og etologi

Generell kompetanse

 • Studenten kan anvende kunnskap og ferdigheter i formidling og diskusjon rundt emner relatert til husdyrbiologi på et faglig og nyansert nivå.
 • Studenten kan utarbeide et prosjekt på en vitenskapelig måte 
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, oppsummeringer/diskusjoner, øvelser, demonstrasjoner og gruppearbeid med presentasjoner
Læringsstøtte:
Emne ansvarlige kan kontaktes på e-post. Relevante informasjoner deles på canvas
Pensum:

Avl: Relevant litteratur er tilgjengelig fra canvas

Ernæring: Utvalgte deler av boka «Fôringslære» (2007) av Torger Gjefsen og PowerPoint (boka "Animal Nutrition" av McDonald m.fl. 2011 (syvende utgave) skal anvendes senere i utdannelsen og kan anvendes som supplerende lesning).

Etologi: An introduction to animal behaviour, fra Aubrey Manning og Marian Stamp Dawkins

Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:

Studentene skal i grupper av 4-5 utarbeide en tverrfaglig oppgave utfra en selvvalgt og aktuell problemstilling innenfor husdyrbiologi. De skal skrive en rapport om det og presentere i klassen. Oppgaven skal fremlegges og evalueres av medstudenter og undervisere midtveis i emnet. 

Studentene skal i grupper av 4-5 utarbeide en etologioppgave. De skal presentere til klassen.

Deltagelse på gruppearbeid, under presentasjon av gruppearbeid er obligatorisk. 

Vurderingsordning:

3 timers skriftlig eksamen. Karakterregel  A-F.

Eksamensoppgaven dekker de tre overordnede emner Avl/genetikk, Ernæring og Etologi

Alle de tre emnene må være bestått for å bestå eksamen.

Sensor:
Ekstern sensor
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:

HFX130D, HFX130E, HFX130F

Har du tatt 1 av disse reduserers antall stp med 3. Har du tatt to av disse reduseres antall stp. med 5.

Det er samme eksamen for alle.

Undervisningstid:
-
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer