Course code HFX131

HFX131 Introduksjon til norsk husdyr- og akvakulturprodukjson

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Øystein Ahlstrøm
Medvirkende: Birgitte Mosveen, Ingrid Olesen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
45.
Undervises i periode:
August blokk
Første gang: Studieår 2019-2020
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Introduksjon til norsk husdyrproduksjon.


Kurset har som formål å gi studentene innblikk i norsk husdyrproduksjon og tilhørende næringsaktiviteter, offentlig forvaltning og noe landbrukspolitikk. Undervisning vil består av demonstrasjoner i forbindelse med utferder og forelesinger av lærer og representanter fra organisasjoner tilknyttet norsk husdyrproduksjon. Undervisningen vil også delvis bli gjort av studenter ved at de presenterer oppgaver fra et husdyrrelaterte tema. Læringsutbytte vil være basiskunnskap om de ulike husdyrproduksjonene, fôrgrunnlaget, tilhørende næringsaktivitet, utfordringer innen husdyrbruk og akvakultur i forhold til bærekraftighet og klimaproblematikk, distriktspolitikk, egenproduksjon av mat, eksport og import. Informasjon om jobbmuligheter vil for husdyrvitenskapskandidater vil også bli en naturlig del av kurset.

Kurset vil gi trening i å skrive og organisere en rapport om et oppgitt tema. Det vil være nyttig kunnskap or det videre studium. En av oppgavene vil gi en kort innføring i vitenskapelig prosess, hypotesetesting, statistikk og rapportskriving som det blir mer av i senere kurs og et sentralt område å ha kunnskap om i senere oppgave/rapportskriving.

Læringsutbytte:
Basiskunnskaper om norske husdyrproduksjoner og tilhørende næringsaktiviteter offentlig forvaltning, husdyrrelatert landbrukspolitikk, utfordringer for husdyrproduksjon i Norge.
Læringsaktiviteter:
Demonstrasjoner, besøk hos husdyrprodusenter og bedrifter, forelesinger og presentasjon av oppgaver fra studenter.
Læringsstøtte:
Presentasjoner, websider og samtaler med lærer og studenter med praktisk erfaring fra husdyrproduksjon.
Pensum:
Ikke skriftlig pensum.
Forutsatte forkunnskaper:
-Ingen.
Anbefalte forkunnskaper:
Praktisk erfaring med en eller flere husdyrproduksjoner.
Obligatorisk aktivitet:
Utferder og innlevering av oppgavebesvarelser.
Vurderingsordning:
Ingen.
Sensor:
Benyttes ved sensur av rapportene.
Merknader:
-Viktig at studentene blir kjent med hverandre siden dette er første kurs.
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK.
Overlapp:
-Noe til senere produksjonskurs.
Undervisningstid:
-30 timer.
Eksamensdetaljer: :