Course code HFX131

HFX131 Introduksjon til norsk husdyr- og akvakulturprodukjson

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Øystein Ahlstrøm
Medvirkende: Rachel Mary Chojnacki
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
45.
Undervises i periode:
Augustblokk
Første gang: Studieår 2019-2020
Fortrinnsrett: Husdyrvitenskap studenter
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Introduksjon til norsk husdyrproduksjon.

Emnet har som formål at studenten skal skaffe seg innblikk i norsk husdyrproduksjon og tilhørende næringsaktiviteter, offentlig forvaltning og landbrukspolitikk. Undervisning vil består av demonstrasjoner i forbindelse med utferder og forelesinger av lærer og representanter fra organisasjoner tilknyttet norsk husdyrproduksjon. Det er også et mål at studentene skal bli mer kjent med hverandre siden det er første emnet i studiet. Undervisningen vil også delvis bli gjort av studenter ved at de presenterer oppgaver fra et husdyrrelaterte tema. Studentene må tilegne seg tilfredstillende kunnskap om de ulike husdyrproduksjonene, fôrgrunnlaget, tilhørende næringsaktivitet, utfordringer innen husdyrbruk og akvakultur i forhold til bærekraftighet og klimaproblematikk, distriktspolitikk, egenproduksjon av mat, eksport og import. Informasjon om jobbmuligheter vil for husdyrvitenskapskandidater vil også bli en naturlig del av emnet, 

Emne vil mulighet trening i å skrive og organisere en rapport om et oppgitt tema. Det vil være nyttig kunnskap for det videre studium. Det vil bli en kort innføring i vitenskapelig prosess, hypotesetesting, statistikk og rapportskriving som det blir mer av i senere emner og et sentralt område å ha kunnskap om i senere oppgave/rapportskriving.

Læringsutbytte:

Kunnskap.

Etter avsluttet emne skal studenten ha tilegnet seg basiskunnskaper om norske husdyr- og akvakulturproduksjoner og tilhørende næringsaktiviteter, offentlig landbruksforvaltning, husdyrrelatert landbrukspolitikk og selvberging, arealressurser og klimabegrensinger for planteproduksjon i Norge, gjengi utfordringer for framtidig husdyr- og akvakulturproduksjon. Kjenne til økologisk landbruk i Norge og status for økologisk husdyrproduksjon. Kunne sette klimaendringer og konsekvenser for norsk landbruk i perspektiv. Kjenne til bærekraftsbegrepet og hvordan livsløpsanalyser gjøres, samt vise bakgrunn for  forskning for å utvikle nye fôrressurser til husdyr og fisk.  

Ferdigheter:

Studenten må etter endt emne ha fått bedre ferdigheter i å skaffe informasjon om norsk landbruk sine mest sentrale digitale kilder og nettsteder som vil være nyttig i videre studier og senere arbeid..  

Generell kompetanse:

Studenten skal etter endt emne kunne diskutere betingelsene for de ulike husdyrproduksjonene i Norge og sette produksjonene i et internasjonalt og framtidig perspektiv i forhold til selvberging, matsikkerhet og klimautfordringer.

Læringsaktiviteter:
Demonstrasjoner, besøk hos husdyrprodusenter og bedrifter, forelesinger og presentasjon av oppgaver fra studenter.
Læringsstøtte:
Presentasjoner, websider og samtaler med lærer og studenter med praktisk erfaring fra husdyrproduksjon.
Pensum:
Ikke skriftlig pensum. 
Forutsatte forkunnskaper:
-Ingen.
Anbefalte forkunnskaper:
Praktisk erfaring med en eller flere husdyrproduksjoner.
Obligatorisk aktivitet:
Utferder og innlevering av oppgavebesvarelser.
Vurderingsordning:
Rapporter fra utferder og presentasjoner danner grunnlag for vurdering. Bestått-Ikke bestått
Sensor:
Benyttes ved sensur av rapportene.
Merknader:
-Viktig at studentene blir kjent med hverandre siden dette er første emne. Emnet vil også ha noe felles undervisning med introduksjonskurset for plantefag, akvakultur og biologi
Normert arbeidsmengde:
125 timer.
Opptakskrav:
GSK.
Overlapp:
-
Undervisningstid:
30 timer.
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått