Course code HFE308

HFE308 Fôrprosesseringsoptimalisering for ulike husdyrarter

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Trond Storebakken
Medvirkende: Jon Øvrum Hansen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2008-2009
Siste gang: 2022V
Fortrinnsrett: Masterstudenter i Feed Manufacturing Technology.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Forelesningene vil dekke spesifikke behov med relevans for fôrprosessering hos vanlige arter som drøvtyggere gris, fjørfe og fisk. I tillegg dekker forelesningene konkrete samspill mellom ingredienser og kjemiske komponenter, samt prosessering. Hver student vil gi to 15 minutters seminar innen relevante emner.
Læringsutbytte:

Planlegge og veilede formulering og prosessering av fôr til enmagede dyr og drøvtyggere basert på nøkkelkriterier innen ernæring, fysiologi, og lovverket

Definere og instruere optimale prosesseringsregimer for fôr til dyr som produseres til annen bruk enn mat, som kjæledyr og hester

Finne, analysere og syntetisere informasjon og presentere et oppgitt emne i husdyrernæring

Læringsaktiviteter:
Emnet vil være basert på en rekke nøkkelforelesninger kombinert med individuell oppgave og studentpresentasjon.
Pensum:
Litteratur og forelesningsnotater vil bli lastet opp i Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
Tilsvarende ett års masterstudie i fôrteknologi.
Obligatorisk aktivitet:
Individuelt arbeid med presentasjon er obligatorisk.
Vurderingsordning:
Avsluttende muntlig eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor vil være med og evaluere rapporter og slutteksamen.
Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Ca. 50 timer forelesning.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: Bokstavkarakterer