Detaljer om emnet HFE308

HFE308 Fôrprosesseringsoptimalisering for ulike husdyrarter

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Trond Storebakken
Medvirkende: Jon Øvrum Hansen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2008-2009
Fortrinnsrett: Masterstudenter i Feed Manufacturing Technology.
Emnets innhold:
Forelesningene vil dekke spesifikke behov med relevans for fôrprosessering hos vanlige arter som drøvtyggere gris, fjørfe og fisk. I tillegg dekker forelesningene konkrete samspill mellom ingredienser og kjemiske komponenter, samt prosessering. Hver student vil gi to 15 minutters seminar innen relevante emner.
Læringsutbytte:
Formålet med dette emnet vil være å få kunnskap om spesielle behov hos ulike husdyr (inkludert hund, katt, hest og fisk) med tanke på fôrsammensetning, prosessering og fysisk kvalitet, samt særskilte behov ved valg av ingredienser. Studentene vil også få erfaring i å sammenstille og presentere ny kunnskap basert på forskning.
Læringsaktiviteter:
Emnet vil være basert på en rekke nøkkelforelesninger kombinert med individuell oppgave og studentpresentasjon.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Litteratur og forelesningsnotater vil bli lastet opp i Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
Tilsvarende ett års masterstudie i fôrteknologi.
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Individuelt arbeid med presentasjon er obligatorisk.
Vurderingsordning:
Avsluttende muntlig eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor vil være med og evaluere rapporter og slutteksamen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca. 50 timer forelesning.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått